6 oktober 2023

Donderdag 12 oktober vergadert de commissie Algemeen vanaf 20.00 uur over de programmabegroting, de lokale heffingen, de regionale raadswerkgroep ‘Verbonden Partijen’ en ov

6 oktober 2023

Woensdag 11 oktober is er een commissievergadering met daarin agendapunten over parkeren, de bedrijven-investeringszone en het omgekeerd afval inzamelen.

22 september 2023

Donderdagavond 28 september vergadert de gemeenteraad over de verschillende bespreekpunten op de agenda.

22 september 2023

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws

15 september 2023

Donderdag 21 september is er een commissievergadering met daarin agendapunten over algemene en maatschappelijke onderwerpen.

8 september 2023

Woensdag 13 september vergadert de raad in een gecombineerde commissie over verschillende onderwerpen. De eerste vergadering na het reces.