Termijnagenda

Welke onderwerpen behandelt de raad in de komende maanden? Wat gaat naar de commissie Ruimte en wat wordt besproken in de commissie Maatschappelijk of Algemeen? Gaat het om besluitvorming of meningsvorming? Het antwoord op dit soort vragen geeft de termijnagenda.

Korte termijn, lange termijn, nog in te plannen 

De termijnagenda is een overzicht van onderwerpen die nog op de agenda van de gemeenteraad komen te staan. Dit kan gebeuren op de korte termijn (binnen drie maanden), op de lange termijn (drie of meer maanden later) of het is nog niet bekend wanneer (nog in te plannen). Na besluitvorming, of als een onderwerp op een andere manier is afgedaan in de gemeenteraad, verdwijnt het onderwerp van de agenda.

Vier jaar vooruit 

De agenda kijkt in principe vier jaar vooruit. De eerste drie maanden van de termijnagenda staan vast, tenzij er een goede reden is om het onderwerp te verplaatsen. Onderwerpen die verder vooruit liggen dan drie maanden, staan niet vast. Hierin kan nog worden geschoven.

De commissies van de gemeenteraad zijn: 

  • Commissie Algemeen
  • Commissie Maatschappelijk
  • Commissie Ruimte
  • Auditcommissie
Zoek binnen de termijnagenda
Titel Maand jaar Aflopend sorteren Commissie Portefeuillehouder
Stolpenbeleid Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Regenboogbeleid Nog in te plannen Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Nieuwe nota duurzaamheidsbeleid Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 incl. financiën Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Deelmobiliteit beleid Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Energietransitie buitengebied Beemster Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Verkeersonderzoeken ter uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
De Woonplek, locatie en financiering Nog in te plannen Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nog in te plannen Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Horecavisie Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Mario Hegger
Bestemmingsplan Purmerdijk 3 – 2023 Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Onderzoek Stadsverwarming Purmerend Commissie Algemeen Wethouder Coen Lageveen
Evenementenvisie Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Beeldkwaliteitsplan deelplan 6b De Keyser te Middenbeemster Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Wijziging nota kaders en instrumenten woningbouwprogrammering Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Bestemmingsplan Purmerenderweg 34, Zuidoostbeemster - 2023 Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Gebiedsvisie Oostflank Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Bestemmingsplan Beemsterbuiten Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Bestemmingsplan Purmerenderweg 15 & 16 Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Adviesrecht buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) De Gouwzeestraat Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Gebiedsvisie De Purmer Commissie Ruimte Wethouder Mario Hegger
Vaststelling Bodemkwaliteitskaart regio Waterland +bodemkwaliteitskaart PFAS regio Waterland Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkom Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Wijziging gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Bestemmingsplan Luitje Broekmastraat-Koggeland Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost