Termijnagenda

Welke onderwerpen behandelt de raad in de komende maanden? Wat gaat naar de commissie Ruimte en wat wordt besproken in de commissie Maatschappelijk of Algemeen? Gaat het om besluitvorming of meningsvorming? Het antwoord op dit soort vragen geeft de termijnagenda.

Korte termijn, lange termijn, nog in te plannen 

De termijnagenda is een overzicht van onderwerpen die nog op de agenda van de gemeenteraad komen te staan. Dit kan gebeuren op de korte termijn (binnen 3 maanden), op de lange termijn (drie of meer maanden later) of het is nog niet bekend wanneer (nog in te plannen). Na besluitvorming, of als een onderwerp op een andere manier is afgedaan in de gemeenteraad, verdwijnt het onderwerp van de agenda.

4 jaar vooruit 

De agenda kijkt in principe 4 jaar vooruit. De eerste 3 maanden van de termijnagenda staan vast, tenzij er een goede reden is om het onderwerp te verplaatsen. Onderwerpen die verder vooruit liggen dan drie maanden, staan niet vast. Hierin kan nog worden geschoven.

De commissies van de gemeenteraad zijn: 

  • Commissie Algemeen
  • Commissie Maatschappelijk
  • Commissie Ruimte
  • Auditcommissie
Zoek binnen de termijnagenda
Titel Maand jaar Aflopend sorteren Commissie Portefeuillehouder
Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 incl. financiën Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nog in te plannen Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Verkeersonderzoeken ter uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Wijziging nota kaders en instrumenten woningbouwprogrammering Nog in te plannen Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Horecavisie Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Mario Hegger
Nieuwe nota duurzaamheidsbeleid Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Integrale inclusieagenda Nog in te plannen Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
Stolpenbeleid Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Energietransitie buitengebied Beemster Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Deelmobiliteit beleid Nog in te plannen Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Plan van aanpak Toegankelijkheidsagenda Nog in te plannen Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
Accountantsrapport 2023 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Jaarstukken gemeente Purmerend 2023 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Voorjaarsnota 2024 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Jaarrapportage verbijzonderde interne controle 2023 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam Commissie Algemeen Wethouder Coen Lageveen
Gewijzigde begroting 2024 en begroting 2025 Waterlands Archief Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Benoeming leden adviescommissie voor bezwaarschriften Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Voorjaarsnota Commissie Algemeen Wethouder Chris Boer
Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Jaarstukken gemeente Purmerend 2023 Commissie Algemeen Wethouder Chris Boer
Tijdelijke subsidieverordening verbetering slecht geïsoleerde woningen Purmerend 2024 Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkom, voor toestemming Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
(concept) Visie op recreatie en toerisme Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger