Energietransitie buitengebied Beemster

Commissie
Commissie Ruimte
Portefeuillehouder
Wethouder Coen Lageveen
Afgehandeld
Nee
Bijzonderheden

Technische vraag nr. 83 over de programmabegroting 2023-2026: Voor de Beemster bestaat een grote behoefte aan meer mogelijkheden om uitvoering te kunnen geven aan de energietransitie. Hierbij is gezien de toenemende schaarste in energie snelheid geboden. Wanneer kunnen we het op te stellen afwegingskader tegemoet zien? Antwoord: Het klopt dat er behoefte is aan maatwerkoplossingen in de Beemster. De provincie heeft in de Provinciale Ruimtelijke Verordening opgenomen dat in de Beemster geen windmolens gebouwd mogen worden. Daarnaast heeft toenmalige gemeenteraad van Beemster besloten dat grootschalige zonneparken niet mogelijk zijn. Er is een werkgroep gevormd met deskundigen die scenario's aan het uitwerken zijn, wat passend zou kunnen zijn in Beemster. Het college verwacht dat een deel van de voorstellen in 2022 in concept af te ronden. Het concept zal zowel provinciaal als gemeentelijk bestuurlijk getoetst worden. De raad kan het voorstel in 2023 verwachten.

Terugkerend
Nee
Besluitvormend
Nog onbekend