Over de commissies

Voordat de raad een besluit neemt, worden de meeste onderwerpen eerst in een commissie besproken en voorbereid. 

In een commissievergadering is er meer tijd voor discussie dan tijdens een raadsvergadering. De commissie geeft advies aan de raad over het raadsvoorstel. In de raadsvergadering wordt het uiteindelijke besluit genomen door te stemmen over het voorstel.

Meerdere commissies

De beleidsterreinen van de gemeente zijn verdeeld over drie raadscommissies: commissie Algemeen, commissie Maatschappelijk en commissie Ruimte. Soms wordt de besluitvorming voorbereid in een gecombineerde commissievergadering. De commissies zijn openbaar (tenzij de vergadering anders besluit) en worden voorgezeten door een raadslid. Daarnaast is er de Auditcommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij financieel technische onderwerpen. De raadscommissies Algemeen, Maatschappelijk en Ruimte hebben geen vaste leden. Aan de vergaderingen kunnen raadsleden en commissieleden deelnemen. Commissieleden zijn inwoners van de gemeente Purmerend die bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst stonden. Een commissielid ondersteunt de fractie en wordt benoemd in de raad.

Openbare vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. De openbare vergaderingen in de raadzaal zijn rechtstreeks te volgen en terug te zien via het raadsinformatiesysteem en via de uitzendingen van RTV Purmerend (Ziggo kanaal 34 of 336, KPN kanaal 1390, meer frequenties).

Inspreken tijdens een commissievergadering

Inwoners van de gemeente Purmerend hebben het recht om in te spreken tijdens een commissievergadering over een onderwerp dat op de agenda staat. Dit heet spreekrecht. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunt u bespreken in Praat met de raad of als een burgerinitiatief indienen bij de gemeenteraad. Meer informatie leest u op: