Praat met de raad

Wilt u met raadsleden een onderwerp bespreken dat niet op de agenda van een vergadering staat of heeft gestaan? 

U kunt in gesprek gaan met alle fracties van de gemeenteraad. Dit kan tijdens de bijeenkomst Praat met de raad. Elke fractie is daarbij met minimaal 1 persoon aanwezig. U kunt dan aan de raad aandacht vragen voor een idee of voor een nieuw initiatief dat goed is voor de gehele gemeente. 

Aanmelden

U kunt zich voor Praat met de raad aanmelden via:

De griffie neemt daarna contact met u op.

Voorwaarden

Voor Praat met de raad gelden enkele voorwaarden. Zo kunt u niet inspreken over:

  • benoemingen en besluiten waar bezwaar of beroep tegen openstaat.
  • onderwerpen die onlangs zijn besproken in de commissie.
  • onderwerpen waar een klacht over is ingediend, of waar een inspraakavond over is of wordt georganiseerd. 
  • onderwerpen waar de gemeenteraad niet over gaat.