Nieuws van de raad

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 27 mei 2019

De gemeenteraad stelt € 300.000 beschikbaar voor het onderhoud van sporthal De Koogmolen. De sporthal wordt daarna verhuurd aan Stichting H20.

Reactie uit de Fractie - mei 2019

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van mei 2019 in de bijlage.

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 18 april 2019

De meerderheid van de raad wil het grootste deel van het groene gebied in de kom A7 inrichten als een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. 2,3 hectare van het in totaal 17 hectare grote gebied is bestemd voor een Van der Valk hotel.
Met dit besluit wordt een groot deel van het groene gebied behouden.

Reactie uit de Fractie - april 2019

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van april 2019 in de bijlage.

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 28 maart 2019

De raad heeft met algemene stemmen een besluit genomen over het Verkeersplan Purmerend 2040. Het verkeersplan geeft inzicht in de gevolgen van meer woningbouw ten aanzien van het verkeer en het parkeren in de binnenstad en overige wijken van Purmerend.

Reactie uit de Fractie - maart 2019

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van maart 2019 in de bijlage.

.

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 28 februari 2019

Met 24 stemmen voor en 12 stemmen tegen heeft de raad de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 aangenomen. De agenda beschrijft de ambities en activiteiten, inzet en kosten op het terrein van duurzaamheid.

Reactie uit de Fractie - februari 2019

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van februari 2019 in de bijlage.

Besluiten gemeenteraad Purmerend 31 januari 2019

Met algemene stemmen heeft de raad de verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019 vastgesteld. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunnen vooral particuliere huiseigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente een duurzaamheidslening van maximaal € 25.000 afsluiten voor de energietransitie en het energiezuinig maken van de woning.

 

Reactie uit de Fractie - januari 2019

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van januari 2019 in de bijlage.

Pagina's