Nieuws van de raad

Besluiten gemeenteraad Purmerend 31 januari 2019

Met algemene stemmen heeft de raad de verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019 vastgesteld. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunnen vooral particuliere huiseigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente een duurzaamheidslening van maximaal € 25.000 afsluiten voor de energietransitie en het energiezuinig maken van de woning.

 

Reactie uit de Fractie - januari 2019

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van januari 2019 in de bijlage.

Besluiten uit de gemeenteraad van 20 december 2018

Unaniem heeft de raad een motie van de SP, D66, PvdA en GroenLinks aangenomen over een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwkoopwoningen.

 

Reactie uit de fractie december 2018

Deze week verschenen de nieuwe columns van de raadsfracties in het Purmerends Nieuwsblad. Lees de pagina in de bijlage.

Besluiten uit de gemeenteraad 29 november 2018

Met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen heeft de raad een wijziging vastgesteld in de Huisvestingsverordening gemeente Purmerend 2018. De gemeente kan voortaan afwijken van de toewijzingregels voor reguliere woningen om zo via maatwerk tijdelijke woningen toe te kunnen wijzen aan Purmerenders die met spoed een tijdelijke woning nodig hebben.

Reactie uit de Fractie - november 2018

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van november 2018 in de bijlage.

Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 7 & 8 november 2018

Met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen heeft de gemeenteraad de gewijzigde programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. De begroting is de eerste meerjarenbegroting van de nieuwe bestuursperiode sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De meerjarenbegroting is een sluitende begroting, waarbij ook voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor investeringen in de hoofdthema’s uit het coalitieakkoord: wonen, onderhoud openbaar groen en duurzaamheid.

Algemene beschouwingen 7 november 2018

De algemene beschouwingen van de fracties zijn na het uitspreken te lezen op: https://raad.purmerend.nl/gemeenteraad-begroting-7-november-2018 
De beschouwingen zijn rechtstreeks te volgen via de tegel Uitzendingen en via RTV Purmerend, Ziggo kanaal 36 of KPN kanaal 1390.

Besluiten gemeenteraad van 1 november 2018

Unaniem is een motie aangenomen van de SP, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, Stadspartij, D66 en GroenLinks over de zorgen rondom het Waterlandziekenhuis. De aanleiding is het nieuws dat spoedeisende hulp voor kinderen met ernstige verwondingen buiten kantooruren van het Waterlandziekenhuis zal verdwijnen, waardoor kinderen niet meer voor langere tijd kunnen worden opgenomen in Purmerend. Hiervoor kunnen ze in Hoorn terecht.

Reactie uit de fractie - oktober 2018

Elke maand geven de raadsfracties hun mening over actuele onderwerpen voor de gemeenteraad. Lees Reactie uit de fractie van oktober 2018 in de bijlage

Pagina's