28 juni 2024

Donderdag 27 juni kwam de gemeenteraad bij elkaar voor de raadsvergadering. Op de agenda stonden onder andere meerdere moties, subsidieverordeningen, en hamerpunten.

14 juni 2024

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws

5 juni 2024

Woensdag 12 juni vergadert de commissie over het meerjarenprogramma voor de grondexploitaties en over het participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend.