Contact met de griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, zodat de raadsleden goed hun werk kunnen doen.
 

De griffie organiseert de raadsvergaderingen en bijeenkomsten en zorgt voor de agenda's, de raadsstukken en de raadskalender. Verder ondersteunt de griffie werkgroepen van de raad, zorgt voor communicatie, organisatie van werkbezoeken en andere activiteiten. De griffie is de schakel tussen de gemeenteraad en het college van B en W. De raadsgriffier is Remco van der Laan.

Voor vragen, een uitnodiging, werkbezoek of een gastles kunt u contact opnemen met de griffie: