Fracties benaderen

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de fracties van de gemeenteraad van Purmerend.

Direct contact 

U kunt contact opnemen met de politieke partijen (fracties) in de gemeenteraad via een brief, e-mail, aanmeldformulier of per telefoon.

  • U kunt een brief of e-mail sturen naar de gemeenteraad. Brieven of e-mails van instellingen, bedrijven en het college worden geplaatst bij de openbare ingekomen stukken in het raadsinformatiesysteem van Purmerend. Brieven of e-mails van personen (inwoners) worden hier geanonimiseerd geplaatst, tenzij er toestemming wordt gegeven voor het publiceren van persoonlijke gegevens.
  • Individuele fracties of de fractievoorzitters kunt u benaderen via de telefoonnummers en e-mailadressen van fractievoorzitters en raadsleden. De contactgegevens zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem, bij Wie is Wie?

Fractievergaderingen

Inwoners zijn welkom bij de wekelijkse fractievergaderingen van de gemeenteraad. Elke fractie vergadert dinsdagavond om 20.00 uur in het stadhuis. Het is handig om van tevoren eerst met de fractie een afspraak te maken, zodat u niet voor niets komt. De contactgegevens vindt u in het raadsinformatiesysteem, bij Wie is Wie?