Over de fracties

De 37 raadszetels van de gemeenteraad van Purmerend zijn verdeeld over twaalf fracties.

De verdeling van de fracties en zetels is als volgt: