Komt u iets tegen dat niet juist is? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar griffie@purmerend.nl.

Vragen, opmerkingen of tips over deze website?

Komt u iets tegen dat niet juist is? Kunt u op de website Raadsinformatie formulieren of andere documenten niet goed lezen, of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar griffie@purmerend.nl.

Proclaimer

De griffie van de gemeenteraad Purmerend is verantwoordelijk voor de inhoud van raad.purmerend.nl en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. In het raadsinformatiesysteem staan de agendastukken van de gemeenteraad en de raadsbesluiten vanaf 2014 tot heden. Als er een stuk of besluit ontbreekt in de agenda, dan kunt u dit document opvragen bij de griffie via een e-mail naar griffie@purmerend.nl.

Privacy

De gemeenteraad is verplicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeenteraad verwerkt persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. De gemeenteraad ontvangt jaarlijks een verslag van de functionaris Gegevensbescherming over de ontwikkelingen over onder meer eventuele datalekken en de verwerking van persoonsgegevens door de raad zelf die zijn beoordeeld op rechtmatigheid. Lees meer informatie over privacy in de privacyverklaring.

Toegankelijkheid

De gemeente Purmerend besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van de website. Hierbij volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. Voldoen aan deze standaard maakt de website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Lees meer in onze toegankelijkheidsverklaring.