Horecavisie

Commissie
Commissie Ruimte
Portefeuillehouder
Wethouder Mario Hegger
Afgehandeld
Nee
Bijzonderheden

programma 9 begroting 2021 - 2024
4e kwartaal 2021 in kader harmonisatie van regelingen ivm fusie Purmerend-Beemster per 1-1-2022

Terugkerend
Nee
Besluitvormend
Besluitvormend