Verkeersonderzoeken ter uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Commissie
Commissie Ruimte
Portefeuillehouder
Wethouder Coen Lageveen
Afgehandeld
Nee
Bijzonderheden

Ter uitwerking van de ambities zoals genoemd in de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster worden op dit moment een 3-tal verkeersonderzoeken uitgevoerd: een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van het fietscarré, de herinrichting van de Rijperweg, Middenweg en Marktplein en een onderzoek naar parkeren. Deze onderzoeken worden aan de raad voorgelegd en vervolgstappen dienen te worden bepaald.

Terugkerend
Nee
Besluitvormend
Besluitvormend