Termijnagenda

Welke onderwerpen behandelt de raad in de komende maanden? Wat gaat naar de commissie Ruimte en wat wordt besproken in de commissie Maatschappelijk of Algemeen? Gaat het om besluitvorming of meningsvorming? Het antwoord op dit soort vragen geeft de termijnagenda.

Korte termijn, lange termijn, nog in te plannen 

De termijnagenda is een overzicht van onderwerpen die nog op de agenda van de gemeenteraad komen te staan. Dit kan gebeuren op de korte termijn (binnen drie maanden), op de lange termijn (drie of meer maanden later) of het is nog niet bekend wanneer (nog in te plannen). Na besluitvorming, of als een onderwerp op een andere manier is afgedaan in de gemeenteraad, verdwijnt het onderwerp van de agenda.

Vier jaar vooruit 

De agenda kijkt in principe vier jaar vooruit. De eerste drie maanden van de termijnagenda staan vast, tenzij er een goede reden is om het onderwerp te verplaatsen. Onderwerpen die verder vooruit liggen dan drie maanden, staan niet vast. Hierin kan nog worden geschoven.

De commissies van de gemeenteraad zijn: 

  • Commissie Algemeen
  • Commissie Maatschappelijk
  • Commissie Ruimte
  • Auditcommissie
Zoek binnen de termijnagenda
Titel Maand jaar Aflopend sorteren Commissie Portefeuillehouder
Evaluatie proces rolverdeling m.b.t. Stadsverwarming Commissie Algemeen Wethouder Coen Lageveen
Auditplan accountant Auditcommissie Wethouder Pascal Verkroost
Programmabegroting 2025-2028 Commissie Algemeen Wethouder Pascal Verkroost
Halfjaarrapportage interne controle Auditcommissie Wethouder Pascal Verkroost
Gezondheidsnota Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Managementletter accountant Auditcommissie Wethouder Pascal Verkroost
Boardletter accountant Auditcommissie Wethouder Pascal Verkroost
MRA Agenda 3.0 (2024-2028) Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Nieuwe woonvisie (inclusief woonzorgvisie) Commissie Ruimte Wethouder Natalie Saaf
Lokale heffingen 2025 Commissie Algemeen Wethouder Pascal Verkroost
Najaarsnota 2024 Commissie Algemeen Wethouder Pascal Verkroost
Aanvullende belastingmaatregelen 2025 Commissie Algemeen Wethouder Pascal Verkroost
Aanvullende belastingmaatregelen 2025 Commissie Algemeen Wethouder Pascal Verkroost
Verordening fysieke leefomgeving Purmerend Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Kadernota 2026 Recreatieschap Twiske-Waterland Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Controleprotocol 2024 en normenkader 2024 Auditcommissie Wethouder Pascal Verkroost
Nota reserves en voorzieningen Auditcommissie Wethouder Pascal Verkroost
Integraal veiligheidsplan Purmerend Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm