Termijnagenda

Welke onderwerpen behandelt de raad in de komende maanden? Wat gaat naar de commissie Ruimte en wat wordt besproken in de commissie Maatschappelijk of Algemeen? Gaat het om besluitvorming of meningsvorming? Het antwoord op dit soort vragen geeft de termijnagenda.

Korte termijn, lange termijn, nog in te plannen 

De termijnagenda is een overzicht van onderwerpen die nog op de agenda van de gemeenteraad komen te staan. Dit kan gebeuren op de korte termijn (binnen 3 maanden), op de lange termijn (drie of meer maanden later) of het is nog niet bekend wanneer (nog in te plannen). Na besluitvorming, of als een onderwerp op een andere manier is afgedaan in de gemeenteraad, verdwijnt het onderwerp van de agenda.

4 jaar vooruit 

De agenda kijkt in principe 4 jaar vooruit. De eerste 3 maanden van de termijnagenda staan vast, tenzij er een goede reden is om het onderwerp te verplaatsen. Onderwerpen die verder vooruit liggen dan drie maanden, staan niet vast. Hierin kan nog worden geschoven.

De commissies van de gemeenteraad zijn: 

  • Commissie Algemeen
  • Commissie Maatschappelijk
  • Commissie Ruimte
  • Auditcommissie
Zoek binnen de termijnagenda
Titel Maand jaar Aflopend sorteren Commissie Portefeuillehouder
Najaarsnota 2024 Commissie Algemeen Wethouder Chris Boer
Aanvullende belastingmaatregelen 2025 Commissie Algemeen Wethouder Chris Boer
Herontwikkeling Tobias de Coeneplein waaronder gezondheidscentrum Middenbeemster Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Controleprotocol 2024 en normenkader 2024 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Definitief ontwerp Leeghwaterpark Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Kadernota 2026 Recreatieschap Twiske-Waterland Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Nieuwe gezondheidsvisie Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
Kadernota 2026 GGD Zaanstreek-Waterland Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
Begroting 2026 Participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend (Werkom) Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
Begroting 2026 Recreatieschap Twiske-Waterland Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Begroting 2026 GGD Zaanstreek-Waterland Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
Nota reserves en voorzieningen Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Integraal veiligheidsplan Purmerend Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm