Termijnagenda

Welke onderwerpen behandelt de raad in de komende maanden? Wat gaat naar de commissie Ruimte en wat wordt besproken in de commissie Maatschappelijk of Algemeen? Gaat het om besluitvorming of meningsvorming? Het antwoord op dit soort vragen geeft de termijnagenda.

Korte termijn, lange termijn, nog in te plannen 

De termijnagenda is een overzicht van onderwerpen die nog op de agenda van de gemeenteraad komen te staan. Dit kan gebeuren op de korte termijn (binnen 3 maanden), op de lange termijn (drie of meer maanden later) of het is nog niet bekend wanneer (nog in te plannen). Na besluitvorming, of als een onderwerp op een andere manier is afgedaan in de gemeenteraad, verdwijnt het onderwerp van de agenda.

4 jaar vooruit 

De agenda kijkt in principe 4 jaar vooruit. De eerste 3 maanden van de termijnagenda staan vast, tenzij er een goede reden is om het onderwerp te verplaatsen. Onderwerpen die verder vooruit liggen dan drie maanden, staan niet vast. Hierin kan nog worden geschoven.

De commissies van de gemeenteraad zijn: 

  • Commissie Algemeen
  • Commissie Maatschappelijk
  • Commissie Ruimte
  • Auditcommissie
Zoek binnen de termijnagenda
Titel Maand jaar Aflopend sorteren Commissie Portefeuillehouder
Nieuwe cultuurvisie Commissie Maatschappelijk Wethouder Pascal Verkroost
Bestemmingsplan Luitje Broekmastraat-Koggeland Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Grondexploitatie ontwikkeling Seniorenhof Middenbeemster Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Begroting 2025 en uitvoeringsprogramma Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Projectafwijking Middenweg 22a, definitieve besluitvorming over verklaring van geen bedenkingen Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Halfjaarrapportage verbijzonderde interne controle 2024 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Visie op recreatie en toerisme Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particulieren woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Programmabegroting 2025-2028 Commissie Algemeen Wethouder Chris Boer
Eerste begrotingswijziging 2025 OD IJmond Commissie Algemeen Wethouder Mario Hegger
De Woonplek, locatie en financiering Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
Programmabegroting 2025-2028 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Project Kalversteeg 1 Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Wijziging Nota Omgevingskwaliteit, toestaan van naar buitengerichte reclame bij sportcomplexen in Beemster Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Najaarsnota 2024 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Beleidskader dagelijkse voorzieningenstructuur Purmerend Commissie Ruimte Wethouder Mario Hegger
Lokale heffingen 2025 Commissie Algemeen Wethouder Chris Boer
Nieuwe woon(zorg)visie Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Project Schapenmarkt Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Boardletter accountant 2024 Auditcommissie Wethouder Chris Boer
Visie maatschappelijke voorzieningen Purmerend Commissie Maatschappelijk Wethouder Chris Boer
MRA Agenda 3.0 (2024-2028) Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Herziening woonwagenbeleid Commissie Ruimte Wethouder Natalie Saaf
Evaluatie proces rolverdeling m.b.t. Stadsverwarming Commissie Algemeen Wethouder Chris Boer