Termijnagenda

Welke onderwerpen behandelt de raad in de komende maanden? Wat gaat naar de commissie Ruimte en wat wordt besproken in de commissie Maatschappelijk of Algemeen? Gaat het om besluitvorming of meningsvorming? Het antwoord op dit soort vragen geeft de termijnagenda.

Korte termijn, lange termijn, nog in te plannen 

De termijnagenda is een overzicht van onderwerpen die nog op de agenda van de gemeenteraad komen te staan. Dit kan gebeuren op de korte termijn (binnen drie maanden), op de lange termijn (drie of meer maanden later) of het is nog niet bekend wanneer (nog in te plannen). Na besluitvorming, of als een onderwerp op een andere manier is afgedaan in de gemeenteraad, verdwijnt het onderwerp van de agenda.

Vier jaar vooruit 

De agenda kijkt in principe vier jaar vooruit. De eerste drie maanden van de termijnagenda staan vast, tenzij er een goede reden is om het onderwerp te verplaatsen. Onderwerpen die verder vooruit liggen dan drie maanden, staan niet vast. Hierin kan nog worden geschoven.

De commissies van de gemeenteraad zijn: 

  • Commissie Algemeen
  • Commissie Maatschappelijk
  • Commissie Ruimte
  • Auditcommissie
Zoek binnen de termijnagenda
Titel Maand jaar Aflopend sorteren Commissie Portefeuillehouder
Bestemmingsplan Luitje Broekmastraat-Koggeland Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Verantwoording fractievergoedingen Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Ontwikkelstrategie en spelregelkaart De Koog Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
80%-versie MRA Agenda 3.0 (2024-2028) Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Bestemmingsplan Aletta Jacobslaan (BOL) Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Herontwikkeling Tobias de Coeneplein waaronder gezondheidscentrum Middenbeemster Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Uitvoering initiatiefvoorstel oorlogsmonument Zuiderweg 41 Commissie Maatschappelijk Wethouder Pascal Verkroost
Wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam Commissie Algemeen Wethouder Coen Lageveen
Bestemmingsplan Lisdoddestraat 40 Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Meedoen-pas Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Actualisatie Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) Commissie Ruimte Wethouder Pascal Verkroost
Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Werkom Commissie Maatschappelijk Wethouder Pascal Verkroost
Begroting 2025 Omgevingsdienst IJmond Commissie Ruimte Wethouder Mario Hegger
(concept) Visie op recreatie en toerisme Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Jaarstukken gemeente Purmerend 2023 Commissie Algemeen Wethouder Pascal Verkroost
Begroting 2025 Waterlands Archief Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Voorjaarsnota Commissie Algemeen Wethouder Pascal Verkroost
Begroting 2025 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Jaarstukken 2023 en begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland Commissie Maatschappelijk Wethouder Natalie Saaf
Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Inhoudelijke en financiële verantwoording MRA Agenda 2020 – 2024 Commissie Algemeen Burgemeester Ellen van Selm
Begroting 2025 en uitvoeringsprogramma Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam Commissie Ruimte Wethouder Coen Lageveen
Visie op recreatie en toerisme Commissie Maatschappelijk Wethouder Mario Hegger
Nieuwe cultuurvisie Commissie Maatschappelijk Wethouder Pascal Verkroost