Deelmobiliteit beleid

Commissie
Commissie Ruimte
Portefeuillehouder
Wethouder Coen Lageveen
Afgehandeld
Nee
Bijzonderheden

Zie memo 1589385: Op de termijnagenda van november 2023 staat behandeling van beleid m.b.t. deelmobiliteit. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) is, in opvolging van een motie uit de Regioraad eind 2022, dit jaar echter gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het regionaal organiseren van deelmobiliteit. Dit onderzoek gaat uit van een regionale aanpak voor deelmobiliteit met als doel betere bereikbaarheid van de regio en verbetering van de leefbaarheid. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in december 2023 gepresenteerd aan de Regioraad. De gemeente Purmerend wil met haar beleidskeuzes graag aansluiten bij de regio en de keuzes van de VRA. Dit betekent dat het vaststellen van ons eigen deelmobiliteitsbeleid hierop zal volgen. Dit onderwerp is om deze reden op nader in te plannen gezet.

25 april 2023: Het deelmobiliteit beleid wordt doorgeschoven naar november 2023, zie memo van de wethouder met nummer 1583603.

1 juli 2022: het beleid over Deelauto's wordt doorgeschoven naar juni 2023, zie memo van de wethouder met nummer 1571279.

Verplaatst naar september 2022 ivm al volle agenda raad in juni. April of mei is te vroeg om dit nieuwe beleid voor te kunnen leggen aan de raad.

Zie memo 1559795: In lijn met hetgeen in de programmabegroting is opgenomen zal in het tweede kwartaal van 2022 autodeelbeleid aan u voorgelegd worden. Voorgesteld wordt om het effect van dit nieuwe beleid een jaar na oplevering te evalueren. Dan zal inzichtelijk gemaakt worden hoeveel openbare deelauto’s beschikbaar zijn en hoe vaak deze worden gebruikt. Ook zal ingegaan worden op het aantal (gebieds)ontwikkelingen dat de deelauto als mobiliteitsoplossing heeft aangewend. Naar verwachting zal deze evaluatie in het tweede kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Terugkerend
Nee
Besluitvormend
Besluitvormend