Gemeenteraad: voorjaarsnota 2024

Image Kaders Beemster
14 juni 2024

Donderdag 20 juni vergadert de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente.

Voorjaarsnota 2024 

In de voorjaarsnota staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van de gemeente en of dit nog klopt met wat is afgesproken in de begroting. Ook geeft de nota een vooruitblik op de plannen voor de komende jaren.
De nota heeft dit jaar een ander karakter dan andere jaren door de blijvende onzekerheid over de gemeentefinanciën vanuit het Rijk. Dit maakt dat er mogelijk voorgesorteerd moet worden op maatregelen vanaf 2027. Om die reden worden ook scenario’s voor de toekomst aan de gemeenteraad aangeboden.
De nota is voor het lopende jaar en de jaren 2025 en 2026 financieel nog sluitend. Daarna loopt het tekort op. Bij de voorjaarsnota zit ook de investeringsagenda. Die wordt elk jaar geactualiseerd en bevat een beeld van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de gemeente.

Agenda, stukken, en uitzending

Kijk voor de volledige agenda en alle stukken in het raadsinformatiesysteem. Vanaf deze webpagina is de vergadering rechtstreeks te volgen. 
De vergadering is ook te volgen via RTV Purmerend, op de lokale televisie en facebook.

Gemeenteraadsvergadering, 20 juni, 15.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend.