Actueel

Politiek Portaal

De website van de gemeenteraad heeft een andere opzet en een ander uiterlijk. Naast informatie over de gemeenteraad vind je het raadsinformatiesysteem voortaan via de blauwe knop Politiek Portaal.
 

Vergaderingen en documenten

Agenda's, vergaderstukken, ingekomen stukken, raadsvragen, etc. zijn te vinden in het Politiek Portaal. De vergaderstukken staan bij de vergaderingen in de raadskalender. Ingekomen stukken, raadsvragen, toezeggingen, etc. staan in Documenten (in de grijze menubalk). De uitzendingen van de openbare vergaderingen zijn hier eveneens te vinden. 
  

Attenderingsprofiel

Je kunt je aanmelden voor berichten wanneer er nieuwe informatie op de website wordt geplaatst. Hiervoor kun je een account aanmaken en kiezen welke informatie je wilt ontvangen, zoals de agenda van de commissie Samenleving of van de gemeenteraadsvergadering. Ga hiervoor naar de inlogknop van het Politiek Portaal en maak je eigen attenderingsprofiel.

 

 

 

 

 

 

Herindelingsontwerp fusie Beemster-Purmerend

Op de agenda van de commissie Algemene zaken van 19 september:

In 2018 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend beiden het intentiebesluit genomen om met elkaar te willen fuseren per 1 januari 2022. Hierna zijn de colleges van Beemster en Purmerend begonnen met het opstellen van een herindelingsontwerp.

In de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) staat dat besluitvorming moet gebeuren op basis van een herindelingsontwerp, met daarin onder andere het belang van de herindeling en de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente.

De gemeenten hebben aan inwoners, organisaties en maatschappelijke instellingen gevraagd wat zij belangrijke thema's en waarden vinden in hun gemeente. Deze zijn met de vertegenwoordigers van beide raden uitvoerig besproken en hebben een plek gekregen in het herindelingsontwerp. Hierin is het belang en de noodzaak van de herindeling onderbouwd.

Beide gemeenteraden van Beemster en Purmerend bespreken het ontwerp eerst in de commissie, om er daarna een besluit over te nemen op donderdag 26 september.

Bekijk de volledige agenda, vergaderstukken in de raadskalender en de uitzending van de vergadering rechtstreeks of achteraf in het Politiek Portaal.

 

 

 

Reactie uit de fractie september 2019

Onlangs verscheen een nieuwe pagina Reactie uit de fractie in het Purmerend Nieuwsblad. De fracties van de gemeenteraad geven hierin kort hun mening over actuele onderwerpen in de Purmerendse politiek.

Reactie uit de fractie is onderdeel van het gemeentelijk nieuws Purmerend Totaal in het huis-aan-huisblad Purmerend Nieuwsblad. Heb je deze krant niet ontvangen en wil je het lezen?
Kijk in de bijlage.