Actueel

Commissie: aanvullende belastingmaatregelen

 

Op de agenda van de commissie Algemene Zaken van 10 december:

Aanvullende belastingmaatregelen 2021

De tarieven voor de lokale heffingen in 2021 zijn dit najaar vastgesteld in de begrotingsraad. Het is gebruikelijk dat de raad in december besluit over de definitieve tarieven van de onroerende zaakbelastingen en over de wijziging van de legestabel. Dit laatste betreft onder andere de leges van reisdocumenten, het rijbewijs en uittreksels en afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand.

Tijdens de begrotingsraad werd een motie aangenomen over een aanscherping van de regeling voor groene daken. Dit is nu uitgewerkt in de tarieventabel bij de legesverordening. In de motie werd voorgesteld om bij (ver)bouwprojecten waarbij een groen dak wordt gerealiseerd, de korting op leges voor een ‘omgevingsvergunning bouwen’ te verhogen van 20% naar 50%. Het college stelt daarbij een maximumbedrag van € 50.000 aan korting voor. Als het bij een (ver)bouwproject gaat om enkel een groen dak, dan wordt voorgesteld om geen leges te heffen.


Volledige agenda en vergaderstukken in het Politiek Portaal

De commissie is rechtstreeks te volgen via  het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (KPN kanaal 1390, Ziggo kanaal 36).

 

Raad stemt in met financiële koers

Besluit uit de gemeenteraad van 26 november 2020:


Financiële koers van de gemeente

De gemeenteraad heeft ingestemd met de notitie ‘Purmerend Financieel op Koers’. De komende jaren streeft de gemeente naar een solvabiliteit van 20%. Jaarlijkse rekeningresultaten en incidentele voordelen worden toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente. De jaarlijkse winst van de grondexploitaties wordt in gelijke mate verdeeld over de reservegronden en de algemene reserve. Op basis van de analyse van het meerjaren exploitatieprogramma en de jaarrekening kan een andere keuze worden gemaakt.

De notitie bevat de uitslag van een test naar de houdbaarheid van de financiën, uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze test scoort Purmerend ruim voldoende. Toch heeft Purmerend nog steeds een relatief hoge schuld. De gemeente staat vanwege het aandeelhouderschap van Stadsverwarming Purmerend nog voor veel schuld garant. Om de financiën ook op langere termijn goed te houden, streeft de gemeente naar een verdere verbetering van de solvabiliteit en verlaging van de schuldpositie.

 

Alle besluiten van de gemeenteraad

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal in de kalender bij 26 november 2020.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de raad.

 

 

Digitaal vergaderen

Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad vinden voorlopig digitaal plaats. De openbare vergaderingen en bijeenkomsten zijn te volgen via het Politiek Portaal en via uitzendingen van RTV Purmerend.


Inspreken

Het inspreken in een commissie blijft mogelijk. Neem van te voren contact op met de griffie om in te kunnen spreken en hier een afspraak over te maken. Aanmelden kan tot een dag van tevoren - tot 17.00 uur. Dit kan via een webformulier, een e-mail naar  griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.


Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming

Tot 1 maart 2021 is het niet verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven staat in de Gemeentewet. De tijdelijke wet 'Digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt het mogelijk dat het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door kan gaan tijdens de coronacrisis. In de wet staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen dan via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten.
Als het noodzakelijk is, wordt er digitaal vergaderd. Ook kunnen bijeenkomsten digitaal plaatsvinden, zoals een informatiebijeenkomst. Dit staat dan aangegeven in de agenda van het Politiek Portaal, bij de locatie van de bijeenkomst.


Kamerbrief Verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming