Laatste nieuws

Beemster
28 juni 2024

Besluiten gemeenteraad: moties, subsidies

Isolatiesubsidie
21 juni 2024

Gemeenteraad: subsidie, begroting, MRA

Ondersteuning
21 juni 2024

Besluiten raad: Voorjaarsnota 2024

Image Kaders Beemster

Voorjaarsnota 2024

De voorjaarsnota 2024 beschrijft wat we het komende jaar gaan doen met het gemeentegeld. Op basis van inkomsten, ontwikkelingen en risico’s van de gemeente wordt ook bepaald wat de ruimte is voor nieuw beleid vanaf 2025. Het college stelt op basis van prioriteiten een concept op. De raad kan hierop wijzigingen voorstellen en nieuwe voorstellen doen. 

De nota heeft dit jaar een ander karakter dan andere jaren door de blijvende onzekerheid over de gemeentefinanciën vanuit het Rijk. Dit maakt dat er eventueel voorgesorteerd moet worden op maatregelen vanaf 2027. Om die reden worden ook scenario’s voor de toekomst gemaakt. De nota is voor het lopende jaar en de jaren 2025 en 2026 financieel nog sluitend. Daarna loopt het tekort op. Bij de voorjaarsnota zit ook de investeringsagenda. Die wordt elk jaar geactualiseerd en bevat een beeld van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de gemeente. De raad heeft 20 juni een besluit genomen over de voorjaarsnota, oftewel de kaders voor de gemeente.  

Bekijk de vergadering in het raadsinformatiesysteem. 

Meer informatie over de planning en control voor de gemeenteraad