Alle vergaderingen, bijeenkomsten en documenten van de gemeenteraad vindt u via het raadsinformatiesysteem.

  • De agenda en stukken van de commissievergaderingen worden twee weken van tevoren gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem.
  • Voor de gemeenteraadsvergaderingen geldt dat de agenda en stukken één week van tevoren worden gepubliceerd.
  • De agendastukken, de raadsbesluiten en de (live)uitzending van de vergaderingen vindt u bij de agenda in de kalender. 
  • Bij Documenten staan de ingekomen stukken, de agendavoorraad, toezeggingen, moties, amendementen en technische en schriftelijke vragen. 
  • Bij Wie is Wie? vindt u per fractie de namen en contactgegevens van de raadsleden. Bij elke raadslid staat onderaan de pagina ook een link naar het stemgedrag.


Kunt u niet vinden wat u zoekt? Het raadsinformatiesysteem heeft een zoekbalk waar u het onderwerp kunt intypen. U kunt daarna verder selecteren op jaartal, vergadering en documenttype. Ga naar het zoekprogramma.