Laatste nieuws

Image Fietsnietjes
14 juni 2024

Reactie uit de fractie - juni 2024

Image Kaders Beemster
14 juni 2024

Gemeenteraad: voorjaarsnota 2024

Image Puzzel
5 juni 2024

Commissie: grondexploitaties en Werkom

Image Kaders Beemster

Voorjaarsnota 2024

De voorjaarsnota 2024 beschrijft wat we het komende jaar gaan doen met het gemeentegeld. Op basis van inkomsten, ontwikkelingen en risico’s van de gemeente wordt ook bepaald wat de ruimte is voor nieuw beleid vanaf 2025. Het college stelt op basis van prioriteiten een concept op. De raad kan hierop wijzigingen voorstellen en nieuwe voorstellen doen. 

De nota heeft dit jaar een ander karakter dan andere jaren door de blijvende onzekerheid over de gemeentefinanciën vanuit het Rijk. Dit maakt dat er eventueel voorgesorteerd moet worden op maatregelen vanaf 2027. Om die reden worden ook scenario’s voor de toekomst gemaakt. De nota is voor het lopende jaar en de jaren 2025 en 2026 financieel nog sluitend. Daarna loopt het tekort op. Bij de voorjaarsnota zit ook de investeringsagenda. Die wordt elk jaar geactualiseerd en bevat een beeld van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de gemeente. De raad heeft concept besproken in de commissie van 13 juni. Op 20 juni neemt de raad een besluit over de voorjaarsnota, oftewel de kaders voor de gemeente.  

Agenda, stukken, en uitzending

Kijk voor de volledige agenda en alle stukken in het raadsinformatiesysteem. Vanaf deze webpagina is de vergadering rechtstreeks te volgen. De vergadering is ook te volgen via RTV Purmerend, op de lokale televisie en facebook.

Raadsvergadering, 20 juni, 15.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend.

Meer informatie over de planning en control voor de gemeenteraad