Onderzoeksopzet Zonne-energie op daken en energiebesparing

De rekenkamer doet op dit moment onderzoek naar twee thema’s van duurzaamheid: zonne-energie op daken en energiebesparing

Onderwerp van onderzoek op dit moment is het onderzoek naar twee thema’s van duurzaamheid: zonne-energie op daken en energiebesparing. In welke mate is het beleid voor het stimuleren van de opwek van zonne-energie op daken en energiebesparing effectief geweest?

Het beleid voor Purmerend en (de voormalige gemeente) Beemster voor zon op dak en energiebesparing lijkt op basis van het vooronderzoek in de afgelopen jaren relatief stabiel geweest. In de Regionale Energie Strategie voor de regio Zaanstreek-Waterland is de ambitie voor zon op dak benoemd en ook de wens om het landschap zoveel mogelijk te ontzien. Voor Purmerend en Beemster is de wens opgenomen om het landschap zoveel mogelijk te ontzien van windturbines en zonneweides. Voor Beemster geldt dit uiteraard ook met het oog op de bescherming van de kernkwaliteiten van het UNESCO werelderfgoed. 
Binnen de coalitieakkoorden in de afgelopen periodes krijgt duurzaamheid veel politieke aandacht o.a. in (Samen op Koers, 2022-2026) en (Samen bouwen aan de stad, 2018-2022). Zowel zon op dak als energiebesparing zijn onderwerpen die voldoen aan de onderzoekscriteria. 

Ga naar de onderzoeksopzet Zonne-energie op daken en energiebesparing