Reactie uit de fractie – maart 2024

Image Afbeelding Vergaderen
14 maart 2024

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Dit keer geven de fracties antwoord op de vraag ‘Wie zitten er in een fractie en hoe is een fractie georganiseerd? Kun je zomaar lid worden van een fractie?’

Stadspartij-Beemster Polder Partij - raadslid Melvin Smid 

Altijd dichtbij!

De Stadspartij-Beemster Polder Partij zit met negen raadsleden en drie commissieleden in de gemeenteraad. Daarnaast hebben wij twee wethouders in het college. Elke dinsdagavond houden wij een fractievergadering, waarbij we ondersteund worden door diverse  fractieondersteuners. Onze partij, met ruim 140 leden, werkt van buiten naar binnen, waardoor we midden in de samenleving staan en makkelijk bereikbaar zijn. Als bewoners in gesprek willen met de fractie, dan kunnen ze ons benaderen en worden ze uitgenodigd om langs te komen bij een fractievergadering. De contactgegevens van de raads- en commissieleden zijn te vinden op de website van de gemeente. Tevens houden we het hele jaar op diverse locaties wijk- en dorpslunches waarbij je met een broodje en kopje koffie of thee met ons in gesprek kan gaan. Dus wij zijn altijd dichtbij!

PvdA - fractievoorzitter Els van Loenen

Weet wat er speelt! 

De fractie van de PvdA bestaat uit vijf raadsleden en een commissielid. De verdeling qua man/vrouw is twee om vier en qua (oorspronkelijk) Beemster/ Purmerend drie om drie. Bovendien hebben onze fractieleden allemaal een andere beroepsachtergrond en zijn ook de interesses en ervaringen heel verschillend. Een mooie, evenwichtige samenstelling dus! Wij vergaderen wekelijks aan de hand van een door de fractievoorzitter opgestelde agenda. Bij deze vergaderingen is (bijna) altijd een bestuurslid én onze wethouder aanwezig. Op deze manier houden we elkaar goed geïnformeerd. Graag ontvangen wij bij een fractievergadering ook bezoekers en leggen wij regelmatig werkbezoeken af. Want dat vinden wij belangrijk…weten wat er speelt! Dat betekent niet dat we toezeggingen kunnen doen, maar het helpt ons wel om een goed beeld te vormen van een bepaalde kwestie. Bent u geïnteresseerd in de politiek? Kom gerust eens langs! 

VVD - raadslid Timo Roeleveld 

Een typische VVD-fractievergadering 

“Onze vergaderingen beginnen standaard met het aanzetten van de frituurpan. Bij toerbeurt wordt het verzorgen van de bitterballen verdeeld over de raadsleden en waar andere partijen koffie en thee drinken, staat bij de VVD Purmerend een biertap in de fractiekamer en hangt er nog de geur van sigaren die in het verleden zijn gerookt…” Fracties vergaderen elke dinsdagavond in het stadhuis, in een vergaderkamer die vrijwel identiek is per partij. Dus helaas geen bitterballen, bier of sigaren, maar tafels, stoelen en betrokken inwoners van Purmerend. De VVD-raadsleden die bij de gemeenteraadsverkiezing zijn gekozen, worden ondersteund door commissieleden en geïnteresseerden die willen bijdragen aan de voorbereiding van onze standpunten. Wil je hier een keer bij zijn, dan kan dat elke dinsdagavond om 20.00 uur. Of meld je aan als geïnteresseerde en sluit een keer aan bij een van onze vrijdagmiddagborrels op de Koemarkt! 

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - commissielid Cees van Urk

Voor alle inwoners, nadruk op ouderen  

De fractie bestaat uit de fractievoorzitter, raads- en commissieleden, wethouder en het bestuur. Elke dinsdagavond is er een fractievergadering. Inwoners die met ons willen praten over hun standpunt, kunnen zich hiervoor aanmelden via onze website ouderenpartijaovpurmerend.nl. 
Wij zijn een coalitiepartij en proberen in de uitvoering niet af te wijken van de coalitieafspraken. In de commissievergadering worden voorstellen besproken waar het college een advies over heeft gegeven. Wordt dit advies met meerderheid van stemmen overgenomen, dan wordt het bij de raadsvergadering een hamerpunt en ook niet meer besproken. Bij een minderheid wordt de zaak opnieuw besproken en in stemming gebracht. 
Als partij hebben wij een enthousiaste groep mensen die voor alle inwoners klaar staan, wel benadrukken we de belangen van ouderen. Als u lid wilt worden en verantwoordelijk zijn, dan kunt u zich aanmelden bij ons bestuur. We hebben nieuwe bestuursleden nodig.

D66 - raadslid Astrud Wildschut 

Belangstelling en interesse 

De fractie van D66 bestaat uit raadsleden, commissieleden en andere personen die op de kieslijst hebben gestaan en de fractie ondersteunen. Maar het is geen voorwaarde om op de kieslijst te hebben gestaan om toch betrokken te kunnen zijn. We streven een diverse fractie na, jong en oud, verschillende achtergronden, uit Purmerend én Beemster, etc. Dus iedereen die belangstelling heeft voor ontwikkelingen in de gemeente en interesse in de lokale politiek, is bij ons van harte welkom. Bijvoorbeeld  tijdens onze openbare fractievergaderingen op dinsdagavond in het stadhuis. Geïnteresseerd? Kom gerust een keer langs in kamer A.08  of mail voor meer informatie naar a.wildschut@d66purmerend.nl 

GroenLinks - fractievoorzitter Marône Welbergen 

Doe mee! 

Onze fractie bestaat uit raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners. Daarnaast komen er regelmatig mensen meepraten. Inwoners die willen inspreken, partijgenoten, maar ook geïnteresseerden die willen weten hoe een fractievergadering verloopt. Iedereen is welkom! Fractievergaderingen zijn openbaar te bezoeken, wel is het qua planning handig je aan te melden bij de fractievoorzitter. We nemen voor nieuwe vergaderdeelnemers graag de tijd om de onderwerpen op de agenda wat uitgebreider uit te leggen en te bespreken. Om lid te kunnen worden van de fractie als ondersteuner is het bezoeken van vergaderingen een goede eerste stap. Daarnaast is het bij ons ook gewoon erg gezellig! Heb je interesse in de lokale politiek, of wil je je graag inzetten op een onderwerp dat je belangrijk vindt? Neem dan contact op met de fractie via fractiepurmerend@groenlinks.nl. Wie weet zien we je dan snel bij onze fractievergaderingen! 

PVV - raadslid Robin Heynen 

De Purmerendse PVV 

PVV Purmerend is een hechte groep geworden in de afgelopen jaren. Een groep die voor elkaar door het vuur gaat en doet wat het belooft met de kiezer altijd op 1. Helaas hebben wij een tijdje geleden een maatje verloren binnen de fractie door het overlijden van ons commissielid Ron Peters. Hij wordt binnen onze groep dan ook hevig gemist. Voor nu bestaat onze fractie uit twee raadsleden, een  commissielid, een fractiemedewerker en sinds kort hebben we er weer twee  nieuwe potentiële raadsleden bij. Wij groeien dus ook nog steeds en aangezien wij landelijk de grootste zijn, kunnen wij nieuwe aanwas heel goed gebruiken om over twee jaar ook in Purmerend de grootste te worden. Interesse? Stuur dan een mail naar fractiemedewerkerpvvp@outlook.com 

Forum voor Democratie - raadslid Tim van der Zwaart

Wil jij ons team komen versterken?

Binnen de fractie van FVD zijn al aardig wat verschuivingen geweest! Met trots kunnen we zeggen dat een nieuwe fractie-ondersteuner ons komt helpen met onder andere social media! Dat geeft ons meer tijd om meer te focussen op raadszaken. Binnen onze fractie helpen we elkaar en heeft niemand vaste portefeuilles. Op deze manier wordt elk onderwerp door meerdere fractiemedewerkers bekeken en krijgt het de aandacht die het verdient! Onder het mom van: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ zijn we blij met de recente aanpassing in de verordening, hierdoor kunnen commissieleden al eerder hun intrede doen in de gemeenteraad. Dus ben of ken jij iemand die ons team wil komen versterken? Neem dan contact op via purmerend@fvd.nl, of kom gezellig langs!

PB21 - fractievoorzitter Harry Poppelier 

De recht-door-zee-partij! 

PB21 staat voor Purmerend-Beemster en is sinds 2021 actief.  Omdat Purmerend en Beemster één gemeente werden, veranderden we de naam Trots Op Purmerend in PB21, zodat Beemsterlingen weten dat wij er ook voor hen zijn. Trots was de lokale partij voor Trots op Nederland van Rita Verdonk. De slogan ‘Recht-door-zee komt’ van haar. Deze uitspraak staat nog steeds hoog in het vaandel bij PB21.  Net als dat wij niet links of rechts zijn. PB21 kijkt naar wat goed is voor Purmerend en Beemster. Graag doen wij dat samen met u! We nodigen u uit om onze fractie te bezoeken en mee te praten over de diverse agendapunten, want uw mening telt. Samen bepalen wij de standpunten. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar fractieondersteuners en toekomstige commissie- en raadsleden. Interesse? Tot dinsdag in kamer 16 van het stadhuis.