Reactie uit de fractie – januari 2024

Image Decoratief
18 januari 2024

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws.

Stadspartij Beemster Polder Partij - Nico de Lange, raadslid 

Balans opmaken

Na twee jaar als nieuwe gemeente Purmerend kunnen we de balans opmaken: waar staan we? Terugkijkend naar de vergunningenproblemen in de voormalige gemeente Beemster is de conclusie nu dat vergunningverlening in het algemeen een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Niet dat we er al zijn, maar enkele knelpunten zijn inmiddels opgelost en casussen welke in behandeling zijn, zullen deze weg volgen. Stadspartij-Beemster Polder Partij hecht aan de kernwaarden van Beemster met haar openheid en strakke lijnen van wegen, waterlopen met bomenlanen en de erven, met aandacht voor het maatwerkprincipe. Purmerend gaat met deze materie goed om, wat vertrouwen geeft voor de toekomst. Enkele stichtingen en particulieren willen goede ontwikkelingen juist stoppen. Dat zou pas een echte ramp zijn voor de droogmakerij en haar bijzondere status. Beemster is tenslotte geen museum. Wij gaan voor behoud door ontwikkeling!

PvdA - Els van Loenen, fractievoorzitter

Vrijwilligerswerk…doen!

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie reikte burgemeester Ellen van Selm de jaarlijkse Gouden Waarderingsspeld uit. Ditmaal viel Cultureel Centrum Onder de Linden in Middenbeemster in de prijzen. Heel verdiend natuurlijk! In haar toespraak refereerde de burgemeester aan het feit dat er in Purmerend op allerlei momenten diverse personen in het zonnetje worden gezet. Denk bijvoorbeeld ook aan de uitreiking van het Lokaal Compliment. De PvdA is blij dat de burgemeester haar waardering uitspreekt voor vrijwilligers. Want zonder inwoners die zich belangeloos inzetten voor het organiseren van activiteiten of het zitting nemen in een bestuur, vinden er veel zaken geen doorgang. Dan wordt Purmerend minder levendig dan nu het geval is. Heeft u nog geen goed voornemen voor het nieuwe jaar? Misschien is vrijwilligerswerk dan iets voor u. Op de website vrijwilligerspunt.nu staan allerlei organisaties die behoefte hebben aan vrijwilligers. Wij zeggen…doen!

VVD - Timo Roeleveld, raadslid

VVD wenst iedereen een gelukkig 2024

De VVD wenst iedereen een gelukkig 2024. In het komende jaar gaat de VVD weer bij veel inwoners en ondernemers langs, blijven we ons inzetten voor een beter Purmerend en Beemster, en werken we graag met iedereen samen om de gemeente een nog mooiere plek te maken om te wonen en ondernemen. Dat doen we met alle doeners en denkers van Purmerend en Beemster, de creatievelingen, de zakelijke slimmerds, de visionairs, de hulpverleners, de doordouwers, de makers en de aanpakkers.

CDA - Ferry Pancras, raadslid 

Een gelukkig en gezond 2024 gewenst namens het CDA! 

De kerstperiode zit erop en ook voor de lokale politici in Purmerend is het reces ten einde. Hopelijk heeft u genoten van deze periode met familie en vrienden. Niet iedereen was vrij als anderen kerst of oud en nieuw aan het vieren waren. De medewerkers van de politie, handhaving, brandweer en verzorgend - en ziekenhuispersoneel hebben ‘gewoon’ hun diensten gedraaid. Wij zijn iedereen hier dankbaar voor, maar benoemen speciaal ook de mensen die ervoor gezorgd hebben dat de periode rond oud en nieuw relatief rustig verlopen is.
Wij gaan voor u aan de slag in het nieuwe jaar; benader ons vooral als u met ons over een kwestie wilt praten!

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Theo Neep, fractievoorzitter

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster 

We staan weer aan de vooravond van een zeer interessant jaar voor onze partij waarbij we ook nu weer heel mooie voornemens hebben. Ook merken wij dat onze naamstelling steeds een discussie oplevert. Het is inderdaad zo dat onze ouderen vaak de meeste aandacht van onze partij vragen en die geven wij heel graag. Maar we zijn ook zeer actief op andere terreinen van onze samenleving; wij zijn immers gekozen als volksvertegenwoordigers.
Het afgelopen jaar zijn wij zeer actief geweest voor onderwerpen op het maatschappelijke vlak. Zoals jeugdwerk, integratie van de zorg in verpleeghuizen en aangepaste bouw voor ouderen. Maar ook kleinschalige bouw voor onze jongeren, sport en cultuur, goed onderwijs en de daarbij behorende gebouwen en een mooie en veilige omgeving waar iedere inwoner zich thuis kan voelen. Gewoon een veilige omgeving voor ons allemaal.

D66 - Mark Intres, fractievoorzitter 

Vernoeming straat naar Amsterdam

Onze motie om een straat, plein, weg of wijk in Purmerend te vernoemen naar Amsterdam heeft de tongen losgemaakt. De meeste mensen vinden het een sympathiek gebaar vanwege het 750-jarig bestaan van de hoofdstad in 2025 en de historische banden van Purmerend en Beemster met Amsterdam. De motie is aangenomen. Sommige criticasters menen dat de gemeenteraad zich hiermee bemoeit met het werk van de commissie die adviseert over naamgeving in de openbare ruimte (de CNOR). Ook columnist Z Lijner noemde dit in zijn column in deze krant. Dat is echter een misverstand. De motie is zorgvuldig tot stand gekomen en daarbij is de commissie geraadpleegd. Met de motie vraagt de raad het college om een adviesaanvraag te doen bij de commissie. Het mandaat voor dit advies ligt, zoals het hoort, volledig bij de commissie. Dat zit dus helemaal CNOR!

GroenLinks - Ruben van Kuik, raadslid

Kunst en Cultuur

Deze maand bespreekt de gemeenteraad de verdere uitwerking van het plan om P3 te verbouwen tot een integraal muziek- en cultuurcentrum. GroenLinks vindt kunst en cultuur een verrijking van Purmerend en de Beemster. Het is een creatieve manier om onze talenten, ideeën en gevoelens met elkaar te delen en om te ontspannen. Wij zijn dan ook voorstander van samenwerking tussen culturele instellingen, artiesten en kunstenaars binnen onze gemeente, bijvoorbeeld door middel van een divers samengestelde cultuurraad. Zo’n raad heeft tot doel om mee te denken over cultuurbeleid, gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente en om de eigen krachten te bundelen. Het in één pand onderbrengen van Pop- en Cultuurpodium P3, Theater De Verbeelding en Muziekschool Waterland vindt GroenLinks een goede manier om de samenwerking en onderlinge verbinding tussen deze culturele organisaties te bevorderen.

PVV - Robin Heynen, raadslid

De beste wensen 

Allereerst wens ik u namens de PVV een gezond en gelukkig 2024. Een jaar waarin u wederom voorop staat bij ons. Wij willen met u in gesprek blijven om het beste te kunnen doen voor iedereen! Daar waar u ons voor gekozen heeft en landelijk nu de grootste zijn. Het mooiste teken dat steeds meer mensen onze inspanningen waarderen. Dat geeft ons veel kracht. Net als alle input die wij continu van u ontvangen. Ook dit jaar staan er genoeg uitdagingen op stapel. Tijd om wederom de mouwen op te stropen. Genoeg puin te ruimen en de controle op het college strak te houden. Voor u! Wij proosten op een mooi jaar voor u, voor de gemeente Purmerend en voor de PVV.

Gemeentebelangen Purmerend - Sandra Hoekstra, commissielid

Allereerst de beste wensen voor 2024!

Tevreden blikt de fractie van Gemeentebelangen Purmerend (GBP) terug op 2023. GBP heeft met een positief-kritische blik raadsvoorstellen beoordeeld en mooie resultaten behaald (denk aan voorrang voor Purmerenders op woningen). Daarnaast is de fractie door aansluiting van Frank Schaaij verder uitgebreid. 2024 is alweer begonnen en GBP is er klaar voor om haar belangrijkste standpunten te realiseren: verbetering van de verkeersveiligheid, pleiten voor bouwen naar echte behoefte en het versterken van de participatie met de bewoners rondom belangrijke besluiten zoals woningbouw.
Spreken bovenstaande kernthema’s jou ook aan en wil je hier graag over mee discussiëren? Kom dan gerust een keer langs op een van onze fractievergaderingen in 2024. Je bent van harte welkom. Stuur een mailtje naar info@gbpurmerend.nl om je aan te melden of om goede ideeën en suggesties met ons te delen.  

PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Geld speelt geen rol!

Extra miljoenen voor dit project hier en extra miljoenen voor dat project daar. O ja, en ook heel veel geld voor een tijdelijk project. Het is in onze gemeente bijzonder vreemd als er geen extra tonnen of miljoenen aan de gemeenteraad worden gevraagd. Het vreemde is dat tegen de raad wordt gezegd dat er geen financiële ruimte is. Waar komen deze extra miljoenen dan vandaan? Het zou zomaar kunnen dat het college de geldpot van de regenboog heeft gevonden en dat geheimhoudt. Geheimhouden is uiteindelijk ook een van de stokpaardjes. Een andere geldbron zou natuurlijk de Pachira Aquatica kunnen zijn. U  vraagt zich nu natuurlijk af: wat is dat in hemelsnaam? Deze staat bij ons bekend als de geldboom. Deze twee geldbronnen zouden bijvoorbeeld ook ingezet kunnen worden tegen eenzaamheidsbestrijding of armoedebeleid. De toekomst zal leren.