Reactie uit de fractie - december 2023

Image decoratief
21 december 2023

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws.

Stadspartij Beemster Polder Partij - Wout Zeekant, raadslid

Mediator

Tijdens de afgelopen verkiezingen was ik lid van het stembureau in een school. Naast de stemmers liepen veel kinderen in en uit, met allerlei speelspullen voor de pauze. Twee meisjes trokken een geel hesje aan met de tekst mediator op hun rug. Nieuwsgierig vroeg ik: “Waar is dit voor?”.  “Wel meneer, wij zitten in groep 8 en letten op als er ruzie of woorden zijn op het schoolplein. Zien we dat, dan gaan wij erheen en al pratend lossen we het op.’’ Later zag ik ze terug en vroeg: ’’Hoe was het?’’. “Drie oplossertjes, meneer’’, zeiden ze in koor en ze huppelden terug naar hun klas. Mijn slogan voor dit jaar is ‘Samen lossen we het op’. Jong geleerd, is oud gedaan.

PvdA - Peter de Waal, raadslid

Rondje stad

De busconcessie startte 10 december met de vervulling van een lang gekoesterde wens: een lijn die de wijken van de stad met elkaar verbindt. U reist  in december gratis met de ringlijnen 101 en 102. Kinderen tot 12 jaar reizen gratis op alle EBS-lijnen in kindervakanties. Aan de concessie ging participatie met reizigers en inwoners vooraf. U deed in groten getale mee. Als regioraadsleden hebben we ons hard gemaakt voor goede verbindingen tussen Purmerend en de regio. Jammer dat de nieuwe elektrische bussen er nog niet zijn. Alles valt en staat met het leveren van de busdiensten. Er is uitval, maar er wordt hard gewerkt om nieuwe chauffeurs te werven. Een mooie wens om dit in 2024 geregeld te hebben.

VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter

Bedankt en fijne feestdagen!

De VVD-fractie bedankt alle inwoners, ondernemers en actieve partijgenoten die het afgelopen jaar contact hebben gehad met onze fractie. Op welke manier dan ook! Onze fractie heeft alle input van deze meedenkers en meedoeners zeer gewaardeerd.  Verschillende zienswijzen, nieuwe inzichten en mooie (levens)verhalen hebben goed kunnen bijdragen aan onze politieke meningsvorming. In 2024 hopen we onze taak als volksvertegenwoordiger op een vergelijkbare wijze op te pakken. We zien u graag (terug) in onze fractiekamer, maar we komen ook graag bij u thuis of bij uw bedrijf langs om uw verhaal te horen. En via e-mail en telefoon zijn we natuurlijk ook prima bereikbaar! We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2024!

CDA - Lieuwe de Jong, commissielid

Kerstgroet van het CDA

Richting kerst en het nieuwe jaar bezinnen we ons tijdens een kort reces op het komende en afgelopen jaar. Traditioneel  komen we naar de binnenstad voor connectie met u. Dit doen we ook buiten verkiezingstijd. We vragen aandacht voor eenzamen rond de feestdagen en willen van u graag weten wat voor u belangrijk is in onze gemeente. Zelf willen we ook toelichten wat onze waarden en nomen zijn. Door het gesprek open aan te gaan, kunnen we van elkaar leren. Dit jaar staan we met een kleine attentie op vrijdag 22 december op de markt in de Middenbeemster en zaterdag 23 december in de binnenstad van Purmerend. Zien wij u daar? Namens het CDA wensen we u alvast een goed en gezond 2024.

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Henk Grader, raadslid 

Beste wensen 

De fractie AOV Purmerend-Beemster wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 024!

D66 - Rick Hollander, commissielid

Onderzoek bij Stadsverwarming

Begin dit jaar werd Stadsverwarming Purmerend opgeschrikt door lekkende ketels in de BioWarmteCentrale. Een miljoenenstrop was het gevolg. Om te kunnen leren van deze incidenten, heeft het college toegezegd om als aandeelhouder opdracht te geven voor een onderzoek. D66 staat hier volledig achter, maar had nog fundamentele vragen bij het proces over het opstellen van de onderzoeksvragen, de rol van de raad en de kosten van het onderzoek. Tijdens de commissie van 14 december heeft het college, na vragen van D66, toegezegd het onderzoeksvoorstel ter meningsvorming te agenderen binnen de commissie. Een belangrijke stap om de raad als budgethouder volledig te betrekken bij het stellen van de juiste vragen binnen dit onderzoek.

GroenLinks - Marône Welbergen, fractievoorzitter

Solidaire samenleving

Het jaar 2023 is bijna afgerond. Het was een jaar met groeiende zorgen over bestaanszekerheid van inwoners. GroenLinks wil dat iedereen gelijkwaardig deel kan nemen aan de samenleving. Daar is in Purmerend al veel aandacht voor, maar niet iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft, weet waar te zijn of waar om te vragen. Het gemeentebestuur moet hierbij een meer actieve ondersteunende en communicerende rol op zich nemen. Teveel uitgaan van zelfredzaamheid en eigen kracht kan ertoe leiden dat kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen. Zeker in tijden van zorgen is omkijken naar elkaar van groot belang. Een solidaire samenleving maken we samen! GroenLinks wenst iedereen fijne feestdagen en alvast een mooi en duurzaam 2024 toe!

Forum voor Democratie - Debora Tollenaar, fractievoorzitter

Vooruit kijken!

Met 2023 achter ons richten wij ons voor 2024 op: ons eigen land, ons eigen Purmerend met onze eigen normen en waarden, de macht teruggeven aan de burger via het bindend referendum, vrijheid van meningsuiting, behouden van cash geld, kinderen beschermen, een naturalisatiestop van tenminste tien jaar, herstel van vertrouwen naar de samenleving, betaalbare energie en geen monopoly van energiebedrijven, goede betaalbare zorg, betaalbare woningen, ruimte voor ondernemers en lastenverlichting voor iedereen. Met deze kernwaarden, zoals inspraak van u als burger, bescherming van de lokale gemeenschap en het waarborgen van openheid en transparantie, kunnen we samenwerken en bouwen aan een vrijer Purmerend. U bent bij ons van harte welkom! Wij wensen u gezegende kerstdagen en een hoopvol en gezond 2024!

Gemeentebelangen Purmerend - Mark Uitterhoeve, commissielid

Energie in Purmerend

Tijdens de begrotingsbehandeling is een motie aangenomen om ambitie te tonen in de duurzaamheidsagenda. De gemeente onderzoekt de energietransitie in het buitengebied van Beemster en kijkt naar windmolens en zonnepanelen.  Een andere optie is biogas. Biogas kan worden gebruikt voor groen gas, elektriciteit of later misschien waterstof. Een mogelijk bijproduct van biogas is kunstmest. 
Een biogasinstallatie staat gelijk aan 71 hectare zonnepanelen of 15 windmolens. Windmolens en zonnepanelen hebben ruimtelijke uitdagingen, terwijl een biogasinstallatie slechts bestaat uit een silo van ongeveer zes meter hoog en wat randapparatuur. Als alle mest uit Beemster wordt ingezet voor biogas, in combinatie met de bronnenstrategie van SVP,  is de claim ‘Purmerend energieneutraal’ weer een stap dichterbij. Stevig inzetten op biogas past in een ambitieuze duurzaamheidsagenda.

PB21 Harry Poppelier, fractievoorzitter

‘Wat een pech’

Geen ontheemden op de Westerweg. PB21 is zeer tevreden met het besluit van het Rijk om niet mee te werken aan het lucratieve Oekraïense verdienmodel. Een diepe buiging voor de inwoners die zich hebben laten horen en zien om het college duidelijk te maken dat het een absurd plan is om vele ontheemden op één locatie te zetten. Gelukkig is er weer rust in de ‘tent’. Maar voor hoelang? Wat is het volgende konijn dat het college uit de hoge hoed zal toveren? Laat iedereen eerst maar gaan genieten van het kerstkonijn. PB21 wenst alle inwoners van Purmerend hele fijne feestdagen en een door het college serieus genomen 2024!