Image Raadzaal stadhuis Purmerend
24 november 2023

Donderdagavond 30 november vergadert de gemeenteraad over de verschillende bespreekpunten op de agenda.

Update gemeenteraadsvergadering 30 november 

Donderdag 30 november 20.00 uur, wordt de opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden als eerste agendapunt besproken in de raadsvergadering. Inmiddels is bekend dat het Rijk de door de gemeente ingediende businesscase niet gaat financieren. Dit staat in een brief die het college woensdag aan de gemeenteraad heeft verstuurd. Lees hier de raadsbrief: https://tinyurl.com/yc5h7jy8

Bewoners uit Purmerend en omstreken komen donderdagavond in het stadhuis een petitie aanbieden aan de gemeenteraad. Het gaat om een petitie om af te zien van een grootschalige opvanglocatie in de gemeente Purmerend.  Ga naar de website voor het lezen van de petitie.


Bespreekpunten en agenda:  

Regionale opvang Oekraïense ontheemden 

Het college heeft de mogelijkheden onderzocht voor extra tijdelijke opvang van 500 tot 1500 Oekraïense ontheemden in de Purmer Zuid-Zuid. Het gaat om een deel van het gebied in de Oostflank dat in de toekomst zal worden ontwikkeld naar een nieuwe woonwijk. Bij de totstandkoming van de tijdelijke opvang voor de ontheemden wordt er rekening mee gehouden dat de locatie later ook kan worden ingezet voor andere woningzoekenden. De tijdelijke opvang is het gevolg van regionale afspraken in Zaanstreek-Waterland. Inwoners hebben hun mening hierover kunnen geven tijdens de commissie op 1 november. De fracties hebben in een vervolgcommissie met elkaar gedebatteerd over de opvanglocatie. Onder voorbehoud van de onzekerheden ten aanzien van de financiën en het gebruik van de gronden, wordt de raad gevraagd om te besluiten over het voorstel voor de extra opvang.

De Rijksoverheid vraagt gemeenten om vluchtelingen van oorlog, geweld of vervolging huisvesting- en opvang te geven. In de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken de gemeenten samen op dit vraagstuk. De gemeente Zaanstad heeft toegezegd de komende jaren het aantal reguliere asielzoekers dat is toegekend aan de regio (ongeveer 1397) op te vangen. Overige gemeenten in de regio willen proberen om het regionaal toegekende aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te vangen. Purmerend heeft afgesproken om een groot deel Oekraïense ontheemden in de regio op te gaan vangen.

Bestemmingsplan Meeuwstraat 2 - 2023 

Een leegstaand pand in de Meeuwstraat wordt aangepast naar een gebouw met twaalf appartementen. Het bestemmingsplan Overwhere Noord 2012 laat deze ontwikkeling echter niet toe. Omdat er grote behoefte aan woningen is en er tegen deze ontwikkeling geen bezwaren van planologische of landschappelijke aard bestaan, wordt de raad gevraagd om het bestemmingsplan Meeuwstraat 2-2023 vast te stellen.

Bijstorting fonds startersleningen 

De starterslening maakt het voor starters mogelijk sneller een woning te kopen. De starterslening is voor Purmerenders en mensen die een economische binding hebben met Purmerend. De belangstelling voor de starterslening is groot. Sinds de financiering is het fonds voor startersleningen al enkele keren aangevuld. Om de lening voort te kunnen zetten, is een nieuwe storting in het fonds nodig. Het gaat om € 7 miljoen.

Kijk voor de volledige agenda, moties en alle vergaderstukken op raad.purmerend.nl, bij Raadsinformatie.

Gemeenteraadsvergadering 30 november, 20.00 uur, raadzaal stadhuis Purmerend.