Raad: P3, Sporthal, Schapenmarkt

Image Decoratief - sport
19 januari 2024

De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 januari over verschillende onderwerpen die in de commissie van 18 januari zijn besproken.

Verbouwing P3 tot integraal muziekcentrum

Muziekschool Waterland gaat in de nabije toekomst verhuizen naar concert- en cultuurpodium P3 en Theater de Verbeelding. In 2019 gaf de gemeenteraad al opdracht om een ontwerp te maken voor een integraal muziek- en cultuurcentrum in het pand van P3. Een dergelijk centrum heeft meerwaarde voor de cultuurbeleving. Bovendien komt door de verhuizing het pand van de muziekschool aan de Geulenstraat beschikbaar voor de aanpassing van het Waterlandkwartier. 
De raad stelde eerder al € 3 miljoen beschikbaar voor een integraal muziekcentrum in P3. In 2022 werd een nieuw ontwerp gemaakt voor de verbouwing, waarin onderhoud en een duurzaam gebruik van het pand werd meegenomen. Dit ontwerp is getoetst op bouwkundige haalbaarheid, akoestiek, installaties en brandveiligheid. Op basis hiervan is een kostenraming gemaakt. De verbouwkosten blijken aanzienlijk hoger te zijn door bouwkostenstijgingen, door kosten die noodzakelijk zijn voor de aanpassing van het binnenklimaat en door de integratie van het geplande meerjarenonderhoud in de verbouwing. Het college vraagt de raad daarom € 2.225.000 extra beschikbaar te stellen voor de realisatie van het integrale muziekcentrum. De start van de verbouwing staat gepland voor najaar 2024.

Tijdelijke sporthal De Koog

Er is in Purmerend gebrek aan ruimte voor bewegingsonderwijs. De gemeente is veelvuldig in gesprek geweest met het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en H20 Esports Campus over het gebrek aan capaciteit voor bewegingsonderwijs. De H20 Esports campus is steeds populairder voor evenementen waardoor de gymzalen aan Spinnekop 3 te weinig beschikbaar zijn. De nieuwbouw van de nieuwe sporthal De Karekiet heeft door corona en door de wijziging naar een grotere omvang vertraging opgelopen. Omdat het nog een paar jaar duurt tot de nieuwe sporthal De Karekiet er staat, is er voor het voortgezet onderwijs een onhoudbare situatie ontstaan die om een oplossing vraagt. De oplossing hiervoor is door op De Koog een tijdelijke sporthal te bouwen. Het college vraagt de raad hiervoor € 1.900.000 beschikbaar te stellen.

Verwerving Plantsoenstraat 36 en sloop opstallen Schapenmarkt

Eind 2022 is de Visie Binnenstad vastgesteld, waaronder ook het besluit over het ontwikkelen van woningbouw en voorzieningen rondom de Schapenmarkt. De gemeente is eigenaar van de locaties aan de Nieuwstraat en Plantsoenstraat die onderdeel uitmaken van het projectgebied Schapenmarkt. Het pand Plantsoenstraat 36 hoort hier niet bij. De eigenaar van dit pand en de gemeente zijn tot overeenstemming gekomen over eventuele verwerving. De raad wordt nu gevraagd om krediet voor de verwerving en voor de sloop van drie panden en de tijdelijke inrichting tot de herontwikkeling. De panden verkeren in slechte staat en kunnen voorlopig een waardevolle aanvulling zijn op het huidige parkeerterrein.

Raadsvergadering 25 januari, 20.00 - 23.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend. De agenda en live uitzending zijn te bekijken in het raadsinformatiesysteem