Commissie: Gouwzeestraat, Beemsterbuiten

Image Afbeelding impression Beemsterbuiten
2 april 2024

Donderdag 4 april bespreekt de commissie twee bestemmingsplannen, het herontwikkelingsplan aan de Gouwzeestraat en twee bodemkwaliteitskaarten.

Afwijking omgevingsplan Gouwzeestraat 

In 2020 heeft de raad de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling Wheermolen-Oost vastgesteld. In de ontwikkelvisie zijn vijf sloop-nieuwbouwlocaties opgenomen. Eén daarvan is de herontwikkeling van de locatie van de flat aan de Gouwzeestraat 6 t/m 100. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Omdat het gaat om een afwijking van de bestemming, is het een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De vergunning maakt het mogelijk om de flat met 48 sociale huurwoningen te slopen en daarvoor in de plaats twee nieuwe gebouwen met in totaal 71 sociale huurwoningen te bouwen. Het college vraagt de raad om (bindend) advies over de omgevingsvergunning. 

Bestemmingsplan Beemsterbuiten 

Een projectontwikkelaar wil het bedrijventerrein aan de Nekkerweg 71/72 tot Zuiderweg 58 saneren en in dit gebied 17 woningen met parkeervoorzieningen, een gemeenschappelijke tuin en een openbaar toegankelijk buitengebied realiseren. De locatie valt in de Nekkerzoom, waarvoor de raad in februari een spelregelkaart heeft vastgesteld. De spelregelkaart geeft aan wat de kwaliteiten van het gebied zijn, evenals de mogelijkheden voor eventuele ontwikkelingen. 
De raad had de locatie verwijderd van de spelregelkaart, omdat de voorbereiding al eerder was gestart en rust op eerdere (contractuele) afspraken van het college met de initiatiefnemer. Dit heeft geen gevolgen voor de lopende bestemmingsplanprocedure. 

Bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteitskaart regio Waterland geeft inzicht in de kwaliteit van de bodem en de toepassingseisen in de regio Zaanstreek-Waterland. 
Een bodemkwaliteitskaart wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Als de afzonderlijke gemeenten in de regio de kaart vaststellen, dan is dit ook als een (deel)bewijs te gebruiken voor de milieu-hygiënische verklaring van de bodemkwaliteit. Dit bespaart onderzoekskosten en vergemakkelijkt het hergebruik van grond in de regio. Ook is er de PFAS-bodemkwaliteitskaart, die bedoeld is om grondverzet binnen deelnemende gemeenten te faciliteren. Grondverzet is het verplaatsen van grond. Denk aan uitgravingen en ophogingen door bijvoorbeeld bulldozers en vrachtwagens. PFAS staat voor chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Het college vraagt de raad om beide kaarten vast te stellen. 

Agenda, stukken, en live uitzending

Kijk voor de volledige agenda en alle stukken in het raadsinformatiesysteem. Vanaf deze webpagina is de vergadering rechtstreeks te volgen. 
De vergadering is ook te volgen via RTV Purmerend, op de lokale televisie en facebook.  

Commissie Ruimte, 4 april, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend.