Commissie: evenementenvisie, Stadsverwarming

Image Evenementenvisie
15 maart 2024

Donderdag 21 maart bespreekt de commissie de evenementenvisie van de gemeente en het onderzoek naar eerdere technische problemen bij de Stadsverwarming Purmerend. De vergadering begint dit keer om 21.00 uur.

De evenementenvisie 

In de evenementenvisie 2024-2030 staat welke ontwikkelingen op het gebied van evenementen zijn doorgemaakt en met welke ontwikkelingen de gemeente in de komende jaren rekening moet houden. Bij de evenementenvisie hoort een uitvoeringsagenda. Hierop staan de acties die de komende jaren worden uitgevoerd. De gemeente wil onder andere een gevarieerd evenementenaanbod voor alle inwoners bieden met evenementen die stad en platteland samenbrengen en die unieke kansen geven om de gemeente te promoten. Het college vraagt de raad de evenementenvisie 2024-2030 vast te stellen en de evenementenvisie 2012-2022 in te trekken.

Onderzoek Stadsverwarming 

Stadsverwarming Purmerend (SVP) is gedurende 2023 geconfronteerd met onverwachte problemen aan de BioWarmteCentrale. Deze technische problemen hebben grote financiƫle gevolgen voor SVP en daarmee mogelijk ook voor de gemeente als 100 procent aandeelhouder. De portefeuillehouder heeft de raad een voorstel gedaan voor een onderzoek naar de gang van zaken bij SVP tijdens het ontstaan van deze problemen. De raad heeft ingestemd met het uitvoeren van dit externe onderzoek. De commissie bespreekt de voorgenomen vragen van het college.

Kijk voor de volledige agenda en alle vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem. Hier is de vergadering ook rechtstreeks te volgen.

Commissie Algemeen-Maatschappelijk, 21 maart, 21.00 uur, raadzaal, stadhuis