Commissie: muziekcentrum, sporthal, Apv

Image Afbeelding muziek
9 januari 2024

Donderdag 18 januari wordt in de commissie gesproken over de verbouwing van P3 voor een integraal muziekcentrum, een tijdelijk sporthal in De Koog en een wijziging van de Apv.

Verbouwing P3 tot integraal muziekcentrum 

Muziekschool Waterland gaat in de nabije toekomst verhuizen naar concert- en cultuurpodium P3 en Theater de Verbeelding. In 2019 gaf de gemeenteraad al opdracht om een ontwerp te maken voor een integraal muziek- en cultuurcentrum in het pand van P3. Een dergelijk centrum heeft meerwaarde voor de cultuurbeleving. Bovendien komt door de verhuizing het pand van de muziekschool aan de Geulenstraat beschikbaar voor de aanpassing van het Waterlandkwartier. 
De raad stelde eerder al € 3 miljoen beschikbaar voor een integraal muziekcentrum in P3. In 2022 werd een nieuw ontwerp gemaakt voor de verbouwing, waarin onderhoud en een duurzaam gebruik van het pand werd meegenomen. Dit ontwerp is getoetst op bouwkundige haalbaarheid, akoestiek, installaties en brandveiligheid. Op basis hiervan is een kostenraming gemaakt. De verbouwkosten blijken aanzienlijk hoger te zijn door bouwkostenstijgingen, door kosten die noodzakelijk zijn voor de aanpassing van het binnenklimaat en door de integratie van het geplande meerjarenonderhoud in de verbouwing. Het college vraagt de raad daarom € 2.225.000 extra beschikbaar te stellen voor de realisatie van het integrale muziekcentrum. De start van de verbouwing staat gepland voor najaar 2024.

Tijdelijke sporthal De Koog 

Er is in Purmerend gebrek aan ruimte voor bewegingsonderwijs. De gemeente is veelvuldig in gesprek geweest met het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en H20 Esports Campus over het gebrek aan capaciteit voor bewegingsonderwijs. De H20 Esports campus is steeds populairder voor evenementen waardoor de gymzalen aan Spinnekop 3 te weinig beschikbaar zijn. De nieuwbouw van de nieuwe sporthal De Karekiet heeft door corona en door de wijziging naar een grotere omvang vertraging opgelopen. Omdat het nog een paar jaar duurt tot de nieuwe sporthal De Karekiet er staat, is er voor het voortgezet onderwijs een onhoudbare situatie ontstaan die om een oplossing vraagt. De oplossing hiervoor is door op De Koog een tijdelijke sporthal te bouwen. Het college vraagt de raad hiervoor € 1.900.000 beschikbaar te stellen.

Aanpassing Algemene plaatselijke verordening  

De Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente Purmerend moet worden aangepast naar aanleiding van wijzigingen in verband met de per 1 januari 2024 geldende Omgevingswet. Het gaat om een technische wijziging en drie inhoudelijke wijzigingen.

Kijk voor de volledige agenda en alle vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem van de raad. Hier is de vergadering ook rechtstreeks te volgen.

Commissie, 18 januari, 20.00 uur, raadzaal, Stadhuis