Commissie: kadernota, verordening

Image Afbeelding Twiske
9 februari 2024

Donderdag 15 februari worden in de commissie Algemeen-Maatschappelijk-Ruimte onder andere de kadernota van het recreatieschap Twiske-Waterland en de huisvestingsverordening besproken.

Kadernota recreatieschap Twiske-Waterland

Het dagelijks bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland heeft de kadernota 2025 aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze. De kadernota zet in op voortzetting van het huidige beleid. Er is daarom, afgezien van de indexering, geen aanleiding om de participantenbijdrage te verhogen. Omdat de kadernota in lijn is met het door het Recreatieschap eerder vastgestelde beleid, stelt het college de raad voor geen inhoudelijke zienswijze af te geven. Wel vraagt het college om de oproep van vorig jaar te herhalen dat de gemeente Purmerend zal overwegen uit het samenwerkingsverband te stappen als de gederfde inkomsten van evenementen (door het niet verlenen van vereiste vergunningen) niet door de gemeente(n) wordt gecompenseerd. 

Aanpassen Huisvestingsverordening

Per 1 januari 2024 is de Huisvestingswet 2014 gewijzigd. Hierdoor moet ook de Huisvestingsverordening Purmerend 2021 worden aangepast.  Dit wordt op dit moment ambtelijk  voorbereid en regionaal afgestemd. Er is echter één wijziging die, onder andere vanwege vergunningverlening en handhaving, zo snel mogelijk moet worden doorgevoerd. Het college stelt de raad voor de verordening op dat punt nu alvast aan te passen.

Op de agenda staan ook de projectafwijking Hobrederweg 40a en het bestemmingsplan Wormerweg 27. 
Kijk voor de volledige agenda en alle vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem. Hier is de vergadering ook rechtstreeks te volgen.

Commissie, 15 februari, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis