Commissie: beeldkwaliteitsplan Integraal Kind Centrum

Image Omgeving plangebied IKC Middenbeemster
8 maart 2024

Donderdag 14 maart staat in de commissie Ruimte het beeldkwaliteitsplan over het Integraal Kind Centrum in Middenbeemster op de agenda.

In de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat dat er een nieuw schoolgebouw moet komen in nieuwbouwwijk De Keyser. Het hoofdgebouw van de basisschool De Blauwe Morgenster blijft op dezelfde locatie gevestigd. De tijdelijke bijgebouwen worden wel gesloopt. Het nieuwe gebouw moet groot genoeg zijn om de leerlingengroei van de Blauwe Morgenster op te vangen. De verwachting is dat in 2036 de school 500 tot 550 leerlingen telt. Die worden voor tweederde gehuisvest in het nieuwe gebouw. In het nieuwe pand komen ook een gymzaal, bibliotheek, kinderopvang en een centrum voor jeugd en gezin. Het nieuwe gebouw wordt het Integraal Kind Centrum (IKC) Middenbeemster.

Om dit te kunnen realiseren, is een beeldkwaliteitplan 'IKC Middenbeemster' gemaakt. Hierin staan aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving en inrichting. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen en er zijn geen inspraakreacties op binnengekomen. Ook is het positief beoordeeld door de Welstandscommissie. Het college vraagt de raad om het  beeldkwaliteitplan vast te stellen.

Op de agenda staan ook enkele bestemmingsplannen ter bespreking. 
Kijk voor de volledige agenda en alle vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem. Hier is de vergadering ook rechtstreeks te volgen.

Commissie, 14 maart, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis