Commissie: spelregelkaart Nekkerzoom

Image Afbeelding gebied Nekkerzoom
30 januari 2024

Donderdag 1 februari bespreekt de commissie Ruimte onder andere de spelregelkaart Nekkerzoom. De geplande inspreekavond (commissie) op 31 januari gaat niet door. Inspreken kan in de commissie van 1 februari.

De Nekkerzoom is een uniek gebied tussen de Nekkerweg, de Volgerweg, de A7 en de Zuiddijk in Zuidoostbeemster. Er is meer bebouwing langs de linten en er is een grotere mix aan functies zoals wonen, werken en recreatie, boomgaarden en paden die nergens anders in de Beemster voorkomen. Als je hier rondfietst, valt het op dat er minder lange doorzichten zijn. Het gebied oogt voller en compacter.

In de Nekkerzoom is de afgelopen jaren veel gebouwd en veranderd. De gemeente wil het kleinschalige karakter en de menging van wonen, werken en recreëren behouden. Er is onduidelijkheid over welke ontwikkelingen wel of niet mogelijk zijn. In 2022 stemde de gemeenteraad daarom in met het voorstel om, als invulling van de motie ‘Visie Nekkerzoom’, een spelregelkaart te maken voor de Nekkerzoom. In de spelregelkaart staan de kwaliteiten van het gebied beschreven en de mogelijkheden voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. De spelregelkaart vormt straks één beknopt toetsingsdocument voor áls er plannen door grondeigenaren of andere initiatiefnemers worden ingediend.

Het ontwerp van de spelregelkaart heeft zes weken ter inzage gelegen voor inspraak. Er zijn zeventig inspraakreacties ingediend. Deze reacties zijn beoordeeld en in een inspraakverslag verwerkt. De reacties geven aanleiding om het ontwerp van de spelregelkaart op onderdelen te wijzigen. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het inspraakverslag en de spelregelkaart Nekkerzoom gewijzigd vast te stellen.

Ook op de agenda

De overige agendapunten zijn de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Zuidoostbeemster, Middenpad naast 41’ en ‘projectafwijking Middenweg 22A’.

Kijk voor de volledige agenda en alle vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem. Hier is de vergadering ook rechtstreeks te volgen.

Commissie, 1 februari, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis