Onderzoek Woonbeleid

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het woonbeleid van Purmerend en Beemster. 

Een belangrijk probleem op de woningmarkt zijn de tekorten aan betaalbare woningen, zowel sociale huurwoningen als goedkopere koopwoningen voor bijvoorbeeld starters. Dit zal op termijn effecten hebben op het welzijn van mensen, maar ook op economische effecten en het woon-werkverkeer. De rekenkamercommissie analyseert in dit onderzoek de belangrijkste factoren. Dit zijn er meerdere. De vraag naar woningen is in de afgelopen jaren toegenomen doordat het aantal personen per huishouden is gedaald, door extramuralisering in de zorg, groei van de bevolking en de aantrekkingskracht van de regio rond Amsterdam. Het aanbod aan woningen is tegelijkertijd onvoldoende meegegroeid om de vraag bij te benen. Er is in de crisis te weinig gebouwd en door tekorten aan materieel en arbeidskrachten kan dit tekort nu niet snel worden ingelopen.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie doet vijf aanbevelingen over hoe belemmeringen voor nieuwbouw weggenomen kunnen worden en hoe de huidige voorraad zo eerlijk mogelijk verdeeld kan worden. Lees het volledige Rekenkamercommissieonderzoek Woonbeleid 2019

Ga naar het raadsinformatiesysteem voor de evaluatie van het rekenkameronderzoek Woonbeleid

Meer informatie 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de rekenkamer en stuur een e-mail naar rekenkamer@purmerend.nl.