Onderzoek Uitvoering sport- en recreatiebeleid door Spurd

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het sportbeleid in Purmerend en Beemster. 

Inwoners van Purmerend en Beemster sporten steeds meer, maar doen dit minder vaak bij sportverenigingen. De ondersteuning van Spurd bij sportverenigingen wordt erg gewaardeerd. Een aandachtspunt is de samenwerking tussen de gemeente, Spurd en de sportverenigingen. Mede door wisselingen in personeel was dit de afgelopen jaren wat minder goed. De lange termijn afspraken tussen gemeente(n) en Spurd zijn relatief abstract. Er zijn wel duidelijke afspraken per jaar, maar de rekenkamercommissie ziet als risico dat het beleid te veel 'op de automatische piloot' wordt uitgevoerd. De maatschappelijke trends en de wens om kwetsbare groepen meer aandacht te geven, lijken het noodzakelijk te maken om bewuster politieke afwegingen te maken over de besteding van financiƫle middelen voor sport. Ook bij de fusie tussen Purmerend en Beemster is het van belang om een afweging te maken op welke manier Spurd van meerwaarde kan zijn voor de inwoners van Beemster.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie heeft in totaal vijf aanbevelingen gedaan om de uitvoering van het sportbeleid in Purmerend en Beemster verder te verbeteren. Lees het volledige Onderzoek Uitvoering sport- en recreatiebeleid door Spurd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de rekenkamer en stuur een e-mail naar rekenkamer@purmerend.nl.