Onderzoek Stadsverwarming Purmerend

Het onderzoek naar de Stadsverwarming Purmerend heeft als belangrijkste constateringen dat de bedrijfsvoering steeds meer op orde is, maar dat de financiële risico’s beter belicht kunnen worden.

De rekenkamercommissie beveelt aan om regelmatig door de accountant 'slecht-weer' scenario’s goed door te laten rekenen en hierop te adviseren. 
Voor klanten van Stadsverwarming Purmerend zou het goed zijn als er meer maatwerk geleverd wordt met contracten. Bijvoorbeeld om klanten te stimuleren zuiniger met energie om te gaan en kosten te besparen. Ook zou het eenvoudiger kunnen worden om het contract met de Stadsverwarming Purmerend te beëindigen. De aanbevelingen die de gemeenteraad vaststelt, zijn na twee jaar door de rekenkamercommissie geëvalueerd. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de rekenkamer en stuur een e-mail naar rekenkamer@purmerend.nl.