Rekenkameronderzoek Groenbeleid

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het groenbeleid van Purmerend. 

In het onderzoek is gekeken naar de doelen die de gemeente voor zichzelf heeft gesteld in de beleidsplannen Groenkoers uit 2014 en Groenplan uit 2018. Ook is gekeken naar het groenbeleid van de voormalige gemeente Beemster en hoe dit is geïntegreerd in het beleid van de nieuwe fusiegemeente. De conclusies zijn dat van de negen gestelde doelen er zeven aantoonbaar zijn behaald. Van twee van de negen doelen is onvoldoende informatie beschikbaar, maar kan wel gezien worden dat er inspanning geleverd is om deze doelen te behalen. 

Er is afgelopen jaren meer geld uitgegeven aan groenbeleid en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Achterstanden in groenbeheer zijn ingelopen, er zijn succesvolle samenwerkingen met vrijwilligers en inwoners en er worden nieuwe systemen en technieken toepast om het groen op een natuurvriendelijker manier te onderhouden. De Rekenkamer ziet nog wel ruimte voor verbetering, onder andere bij het biodiversiteitsbeleid. De doelen daarvoor kunnen nog duidelijker geformuleerd worden. Ook doet de rekenkamer de aanbeveling om meer gebruik te maken van externe kennis en om na te denken hoe er met financiële tekorten omgegaan kan worden. Verder doet de rekenkamer de aanbeveling om door te gaan met de verschillende succesvolle groenprojecten die afgelopen jaren zijn opgezet. Ga naar het rekenkamerrapport over het groenbeleid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar rekenkamer@purmerend.nl