Onderzoek UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij De Beemster

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de werelderfgoedstatus, dat in 1999 is verleend aan de Beemster. In het onderzoek is ingegaan op de vraag of de verwachtingen van de werelderfgoed status bij de voordracht ook zijn uitgekomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de werelderfgoedstatus succesvol heeft bijgedragen aan bescherming van de kernkwaliteiten van Droogmakerij De Beemster, zoals het open landschap en de historische kavelstructuur. Er is steun voor het predicaat, maar ook discussie over de uitwerking in lokale regelgeving. Kritiekpunten zijn de hoge kosten voor initiatiefnemers en de complexiteit en het tijdsbeslag voor ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd constateert de rekenkamercommissie ook dat er door de gemeente gewerkt wordt aan vereenvoudigingen en versnellingen van procedures. En dat er verbeteringen mogelijk zijn in de ontwikkeling van duurzaam kwaliteitstoerisme. Voor UNESCO is dit een belangrijk punt en in het onderzoek zijn concrete kansen gezien om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. Lees het volledige Eindrapport rekenkameronderzoek UNESCO Werelderfgoedstatus Droogmakerij De Beemster.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de rekenkamer via een e-mail naar rekenkamer@purmerend.nl.