De leden van de rekenkamer Purmerend hebben verschillende nevenfuncties. Hieronder vindt u een overzicht van nevenfuncties per rekenkamerlid.

Barbara IJsselmuiden, voorzitter

  • Secretaris / onderzoeker rekenkamer IJsselstein (freelance)
  • Voorzitter Rekenkamer Delftland
  • Lid Rekenkamer Rijswijk 
  • Voorzitter bewonerscommissie Het Heilige Geesthofje in Den Haag

Rob Duijker

  • Scriba van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Purmerend
  • Lid Rekenkamer Edam-Volendam

Arash Lahyi

  • Senior adviseur Rijkskaders bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Lid Rekenkamer Dijk en Waard

Jack Koster

  • Portfolio manager bij KH Engineering

Daniel Tor

  • Teamleider databeleid en informatiesystemen 

 

Image image
Rekenkamer Purmerend: Barbara IJsselmuiden, secretaris Niek Wijmenga, Arash Lahyi, Jack Koster, Rob Duijker (Daniel Tor afwezig op foto)