Referendum

Soms wil de gemeenteraad de mening van inwoners weten over een onderwerp. Ook kunnen inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden.

Een referendum is een stemming onder de inwoners van de gemeente Purmerend over een nog te nemen besluit van de gemeenteraad.

Hoe werkt het?

Gemeente Purmerend heeft in een verordening alle regels opgesteld over het houden van een referendum. Niet alle onderwerpen komen hiervoor in aanmerking. Om een referendum aan te vragen, moet eerst een inleidend verzoek worden ingediend waarvoor minstens tweehonderd steunverklaringen nodig zijn. Wordt dit verzoek erkend, dan volgt een definitief verzoek. Hiervoor moeten minstens 974 Purmerendse kiesgerechtigden op het stadhuis hun steunbetuiging ondertekenen. Dit is anderhalf keer de kiesdeler van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing (november 2021). De raad besluit vervolgens of er een referendum komt. De uitslag van het referendum is geldig bij een minimale opkomst van 40%.

Niet-bindend

Het referendum is niet-bindend, dat wil zeggen dat de raad niet verplicht is om de uitslag over te nemen. De uitslag van het referendum is een advies aan de raad. De raad neemt uiteindelijk na het referendum een besluit over het onderwerp.

Meer informatie

  • Neem voor meer informatie contact op met de griffie via een e-mail naar griffie@purmerend.nl of telefoonnummer (0299) 452 713.
  • Meer informatie over de Referendumverordening vindt u op de website van overheid.nl