Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 incl. financiën

Commissie
Commissie Ruimte
Portefeuillehouder
Wethouder Pascal Verkroost
Afgehandeld
Nee
Bijzonderheden

16-11-23 Terugkoppeling vanuit college, naar nader in te plannen. Wordt gemaakt in samen werking met regio Zaanstreek – Waterland. Er blijkt nog een verbeterslag nodig om tot besluitvorming over te kunnen gaan. Komt later in 2024 terug.

Terugkerend
Nee
Besluitvormend
Besluitvormend