Gebiedsvisie De Purmer

Termijn
april 2024
Commissie
Commissie Ruimte
Portefeuillehouder
Wethouder Mario Hegger
Afgehandeld
Nee
Bijzonderheden

De raad heeft op 29 juni 2023 de concept visie geamendeerd vastgesteld. Dit ontwerp wordt ter inzage gelegd voor zienswijzen en in het najaar van 2023 aan de raad aangeboden om (definitief) vast te stellen. I.v.m. hoeveelheid zienswijze verplaatst naar voorjaar 2024.

Terugkerend
Nee
Besluitvormend
Besluitvormend