Zomerreces voor de raad

Image
Afbeelding zomer

6 juli 2023

De gemeenteraad vergadert niet in de maanden juli en augustus.

In deze maanden geldt voor de raad een zomerreces. Dit houdt in dat er dan geen vergaderingen zijn. Behalve een vakantieperiode nemen gemeenteraadsleden in het reces ook de tijd om zich goed voor te bereiden op het nieuwe politiek seizoen en bijvoorbeeld extra aandacht te besteden aan de achterban.   

De eerstvolgende vergadering is de commissie op 13 september 2023.