Reactie uit de fractie - juni 2023

Image
Decoratieve afbeelding

22 juni 2023

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws.

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Melvins Smid, raadslid

Alleen samen sterk!

Onze gemeente is gezegend met vele evenementen en activiteiten, in diverse wijken, dorpen en het platteland. Deze initiatieven drijven vooral op vrijwilligers en zijn onmisbaar. Zij zorgen voor de lijm in onze samenleving. Een actueel voorbeeld is de Zomermarkt in de Wheermolen, welke al jaren gedragen wordt door vele omwonenden. De markt was ook dit jaar weer een succes! De komende tijd staan er nog meer leuke dingen op de agenda, zoals Reuring, Electronic Picnic, het Midzomerfeest bij buurthuis Zuidoostbeemster, Purmerend Live, de Beemster Feestweek en diverse markten. Er is meer te doen in Purmerend en Beemster dan veel mensen weten en het is aan ons allemaal de taak om daar meer ruchtbaarheid aan te geven. Alleen samen staan we sterk!

PvdA - Lewi Vogelpoel, commissielid

Armoedebeleid

Er is hard gewerkt: de herijking armoedebeleid ligt voor. Echter, onder het huidige landelijke beleid lijkt het op gemeenteniveau steeds meer op vooral pleisters plakken. Op de PvdA-GroenLinks themabijeenkomst Armoede verkenden we daarom andere wegen. Kunnen we via een garantie op bestaanszekerheid, basisbanen of basisinkomen, armoede ons land uit bannen? Het werd een goed bezochte bijeenkomst. Bestuurders, politici, ambtenaren, mensen uit het maatschappelijk veld en last but not least, ervaringsdeskundigen ontmoetten elkaar, wisselden informatie uit en gingen een goed gesprek aan met ondersteuning van Guus Wieman (Nibud), Kitty Jong (FNV), Alexander de Roo (Vereniging Basisinkomen), de Joseph Wresinski Cultuur Stichting en Barbara Kathmann (Tweede Kamer). Een mooie opbrengst aan ideeën en voorstellen was het resultaat. Er is werk aan de winkel!

VVD - Timo Roeleveld, raadslid

Voorjaarsnota met financieel ravijn

De VVD verbaast zich erover dat het college geen voorbereidingen treft voor 2027, het jaar waarin de gemeente een enorm financieel gat tegemoet gaat en er geen ruimte meer is om te investeren in nieuwe projecten. Ondertussen wordt het ene na het andere onderzoeksrapport gepresenteerd, waar adviesbureaus veel geld mee verdienen. We kunnen er op dit moment niets mee en dus verdwijnen deze in een lade. De VVD vindt dat zonde van het geld. De afgelopen jaren heeft het college nooit keuzes hoeven maken, maar nu raakt het geld op. We verwachten dat het college met de gemeenteraad, inclusief oppositie, gaat voorkomen dat er straks helemaal niets meer kan. Bestuurskracht en prioriteiten stellen!

CDA -  Michel Segers, raadslid

Samen koken

Inmiddels is het bijna een traditie dat onze fractie zich vrijwillig inzet om te koken voor de projectgroep Samen koken in de Taborkerk. Een initiatief van vrijwilligers  die maandelijks zorgdragen voor een gezellige ongedwongen samenzijn. Deze onvoorwaardelijke vrijwillige inzet vinden wij belangrijk en dragen bij aan een hechte samenleving. Het maandelijks samenkomen verbindt mensen. Je ontmoet mensen en dat geeft weer energie. Dit jaar maakten wij een kip-papaya salade, Indische eieren met sperziebonen en als dessert een fudgy-brownie met aardbei en vanille-ijs met uiteraard een toefje slagroom. Onze fractie draagt graag bij aan deze kleine, maar oh zo waardevolle initiatieven.  

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster – Theo Neep, fractievoorzitter

Financiën Purmerend

Veel mensen zijn geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van onze gemeente. Door de eigen problemen komen ze er niet aan toe, terwijl het een groot gedeelte van hun eigen leefomgeving uitmaakt. Zo stelde de raad op 8 juni de voorjaarsnota vast. Hierin is het investeringsplan voor de komende jaren van de gemeente opgenomen. Zoals het parkenplan, Waterlandkwartier, nieuwbouw voor scholen, onderhoud, verduurzamen vastgoed, etc. Wij maken ons zorgen over de financierbaarheid van al deze plannen. Na de overheveling van diverse taken staat de bijdrage vanuit het Rijk al jaren onder druk. Regeren is vooruitzien; onze begroting is nog wel sluitend, maar voor de komende jaren onzeker. De raad zal keuzes moeten gaan maken, waarbij solidariteit een must is.

D66 - Mark Intres, fractievoorzitter

Motie van wantrouwen

Een motie van wantrouwen tegen het college komt niet vaak voor. Toch voelde D66 zich in de raadsvergadering van mei genoodzaakt om dit zware middel in te zetten. We wilden met de wethouder die de Stadsverwarming Purmerend in zijn portefeuille heeft in debat over de grote technische problemen bij de warmteleverancier. Die problemen leiden tot een voorlopige schadepost van € 7,5 miljoen. Vroeg of laat gaan de inwoners van Purmerend dit merken in de tarieven. Het verzoek om een debat werd echter tegengehouden door de coalitiepartijen. Om het onderwerp toch op de agenda te krijgen, diende D66 samen met alle andere aanwezige oppositiepartijen een motie van wantrouwen in tegen het college. Een treurig dieptepunt in de lokale democratie.  

GroenLinks - Piet van Huizen, commissielid

Autorijden onnodig duur

Het overgrote deel van de auto’s staat het grootste deel van de dag geparkeerd. Parkeerplaatsen kosten ruimte en geld. Ruimte en geld dat ook in de bouw van huizen en groen kan worden geïnvesteerd. De oplossing is dan ook een doelmatiger gebruik van auto’s door het delen ervan met meer gebruikers. Eén van de oplossingen hiervoor is de gezamenlijke aanschaf van een auto door meerdere buurtbewoners die deze dan naar behoefte wisselend kunnen gebruiken. GroenLinks denkt eraan dat de gemeente, na het promoten, de bewoners die interesse hebben gaan verzamelen en de buurtbewoners vervolgens met elkaar in contact brengen. De deelauto zal in de buurt een vaste parkeerplaats met laadpaal moeten krijgen.

PVV - Nicole Moinat, fractievoorzitter

College verkeerd bezig

Het nieuwe college zit nu ongeveer 15 maanden in het zadel. Hoewel dat nog relatief kort is, voelt het als een eeuwigheid. Het college grossiert namelijk in gigantische missers: liegen over gesprekken tussen het COA en Van der Valk over huisvesting van asielzoekers, de raad niet goed inlichten over Stadsverwarming Purmerend,  en de lijst is helaas nog veel langer. Waar de coalitiepartijen het college nog de handen boven het hoofd houden, is het vertrouwen van de PVV en een groot deel van de oppositie als sneeuw voor de zon verdwenen. Over beleid kun je van mening verschillen, maar de raad telkens op achterstand zetten, holt de democratie uit. Iedereen zou zich dat moeten aantrekken, ongeacht partijkleur.

Forum voor Democratie - Tim van der Zwaart, commissielid

Even voorstellen

Mijn naam is Tim van der Zwaart, ik ben sinds 2021 actief lid van Forum voor Democratie. Ik wil een transparante verbinding creëren tussen de lokale politiek en de inwoners van Purmerend. Twee jaar lang mocht ik dit als commissielid van onze fractie realiseren, maar door het overlijden van onze gewaardeerde collega zal ik dit binnenkort als raadslid gaan doen! Martin deed dit met passie en gedrevenheid. Ik streef ernaar om dit zoveel mogelijk te evenaren. Ik wil me inzetten om Purmerend een levendige stad te houden en de prachtige cultuur te beschermen. Als raadslid wil ik mijzelf ontwikkelen tot volwaardig volksvertegenwoordiger. Ik zal met goede moed voor de inwoners aan de slag gaan als uw nieuwe raadslid!

Gemeentebelangen Purmerend - Jordi Albers, fractievoorzitter

Motie van wantrouwen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 mei heeft Gemeentebelangen Purmerend, samen met de voltallige aanwezige oppositie, een motie van wantrouwen jegens het gemeentebestuur ingediend. Dit viel ons als partij zwaar. We hebben dit besluit dan ook niet zomaar genomen. Aanleiding voor de motie was het door de coalitiepartijen blokkeren van een verzoek tot interpellatie van een aantal oppositiepartijen. Deze partijen wilden namelijk vragen stellen over de informatievoorziening rondom de technische problemen bij de Stadsverwarming, waarvan inmiddels duidelijk is dat deze problemen 7.500.000 euro gaan kosten. Dit verzoek werd echter niet toegelaten, terwijl het goed gebruik is om een interpellatie toe te staan. Hierdoor werd het voor ons als raadsleden onmogelijk het gemeentebestuur goed te controleren, terwijl dat onze kerntaak is.

PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter 

Altijd wat!

Na twee teleurstellende besluiten (het afschaffen van het referendum en het tegenhouden door de coalitie van een interpellatiedebat) dacht PB21 alles wel gehad te hebben. Maar niets is minder waar. De Stadsverwarming Purmerend heeft berekend dat kosten voor het repareren van een lekkage €7.500.000 gaat kosten. Met de ervaring uit het verleden zal dat nog wel meer worden. PB21 zal ervoor vechten dat deze kosten, nu en in de toekomst, NIET op de inwoners verhaald zullen gaan worden. SVP zegt de goedkoopste stadsverwarming van Nederland te zijn met de laagste jaarlijkse verhoging. Dit zal wat PB21 betreft zo blijven. Het door de gemeente mis te lopen dividend zal NOOIT op uw bordje geserveerd mogen worden.