Gemeenteraad op 29 juni

Image Afbeelding verkeersplein
23 juni 2023

Donderdag 29 juni vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan hamerpunten en enkele bespreekpunten.

De bespreekpunten zijn het bestemmingsplan Wormerweg 27 en de gebiedsvisie De Purmer.

De hamerpunten (besluit zonder bespreking) zijn onder andere: de verordening Werkgeverscommissie griffie, de begrotingswijziging/ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst IJmond, de lokale publieke media-instelling, het bestemmingsplan Tarwestraat en het bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012,  het definitieve kwaliteitsplan en de gebiedsexploitatie voor het Waterlandkwartier, het voorstel van regio Zaanstreek-Waterland voor de MRA agenda 3.0, de subsidieverordening Noodsteun energie en huur maatschappelijke organisaties, en diverse jaarstukken en begrotingen. 

Ga naar het raadsinformatiesysteem voor de volledige agenda, stukken en live-uitzending.

De raadsvergadering is te volgen via deze website of via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390). De vergadering is ook bij te wonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis. De raad vergadert van 20.00 tot 23.00 uur.