Raadsvergadering: Tankstation, Wheermolen-Oost, duurzaamheidslening

Image
Afbeelding beeldkwaliteitsplan Wheermolen-Oost

24 januari 2023

Donderdag 26 januari 2023 is er vanaf 20.00 uur een gemeenteraadsvergadering in de raadzaal van het stadhuis.

Op de agenda van de gemeenteraad op 26 januari staan een aantal hamerpunten, zoals:  

Bestemmingsplan Tankstation en autoherstelgarage Verzetslaan 

De gemeenteraad wordt gevraagd om het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen, waardoor het mogelijk wordt om het parkeerterrein aan de Verzetslaan (bij McDonald’s en KFC) aan de zuidkant van Purmerend aan tewijzen als een alternatieve plek voor het voormalige Avia-tankstation aan de Burgemeester D. Kooimanweg en de autoherstelgarage Carex aan het Tramplein 7. Door het tankstation en de garage te verplaatsen, kan de gemeente op deze locaties extra woningen ontwikkelen. De wens is om aan de Verzetslaan een tankstation met vier afleverzuilen (pompen), vier waxboxen en een autoherstelgarage te realiseren. Er wordt geen LPG verkocht. 

Beeldkwaliteitsplan Wheermolen-Oost 

Voor de gebiedsontwikkeling in Wheermolen-Oost is het beeldkwaliteitsplan ‘Gezond, gemengd en nog gezelliger, gewoon Wheermolen-Oost’ opgesteld. De raad wordt gevraagd om dit plan vast te stellen. Het gaat om welstandscriteria die de basis vormen van de wettelijk verplichte toetsing voor vergunningplichtige bouwinitiatieven in dit gebied. Bij de voorbereidingen waren bewoners en belanghebbenden betrokken. 

Extra budget voor duurzaamheidsleningen 

De gemeente Purmerend biedt particuliere eigenaren de mogelijkheid om tegen een lage rente een duurzaamheidslening af te sluiten voor de energietransitie en het energiezuinig maken van de woning. Het afgelopen jaar was er een sterke stijging van het aantal aanvragen voor deze leningen. De grotere vraag wordt onder andere veroorzaakt door de verhoging van de energieprijzen en uitgestelde investeringen vanwege de coronacrisis. Positief is dat inwoners de weg naar de financiering voor het energiezuinig maken van hun woning weten te vinden. De stijging heeft wel als gevolg dat het budget voor de leningen moeten worden aangevuld. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om voor 2023 een bedrag van € 1 miljoen euro te storten op de gemeentelijke rekening bij Stichting Volkshuisvesting Nederland, om zo de gemeentelijke duurzaamheidslening te kunnen verstrekken.  

Aan het eind van de vergadering zal wethouder Thijs Kroese afscheid nemen van de gemeenteraad. Na een periode van afwezigheid heeft de wethouder besloten niet terug te keren bij de gemeente Purmerend.  

De vergadering is rechtstreeks te volgen via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390) of via de website van de raad.