Raadsvergadering: Burgemeester D. Kooimanweg, gebiedsvisie De Koog

Image
Afbeelding raadzaal stadhuis Purmerend

17 februari 2023

Donderdag 23 februari 2023 is er vanaf 20.00 uur een gemeenteraadsvergadering in de raadzaal van het stadhuis.

Op de agenda van de gemeenteraad staan de volgende onderwerpen:

Contractduur tijdelijke woningen 

In 2018 is afgesproken dat zeventig procent van de tijdelijke woningen toegewezen zou worden door de gemeente zelf. Dertig procent wordt bepaald via loting. De bewoners van de tijdelijke woningen krijgen een contract voor twee jaar en moeten daarna doorstromen naar een andere woning. In de praktijk blijkt dat het vinden van een woning binnen twee jaar steeds lastiger. Nu worden bewoners in sommige gevallen na twee jaar opnieuw in een tijdelijke woning geplaatst op een andere locatie, of zijn ze genoodzaakt zich opnieuw aan te melden bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend. Daarnaast wordt de directe toewijzing vanuit de gemeente ook steeds lastiger. Het college wil daarom niet meer werken met tweejarige huurcontracten, maar met huurcontracten voor de duur van de omgevingsvergunning.   

Bestemmingsplan Burgemeester D. Kooimanweg 4-14 

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor de herontwikkeling van Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14. Het gaat om een ontwikkeling naar een woongebouw met 489 appartementen in combinatie met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Tegen het plan zijn diverse zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Gebiedsvisie De Koog 2040 

Het college heeft voor het bedrijventerrein De Koog de gebiedsvisie opgesteld die aangeeft wat de bouwstenen zijn voor de transformatie en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn in het gebied. Om verder te kunnen gaan met deze gebiedsvisie, zijn er stappen opgesteld en uitgewerkt in de ‘Aanpak vervolg De Koog’. De raad wordt gevraagd om de aanpak vast te stellen en akkoord te geven op het voorbereidingsbudget. 
 

De agenda en uitzending van de vergadering is rechtstreeks te volgen via Raadsinformatie of via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390)