Extra onderwerp commissie- en raadsvergadering

Image Decoratief
25 juli 2023

In de extra commissie- en raadsvergadering staat nu ook het messenverbod op de agenda.

In de afgelopen periode is Purmerend opgeschrikt door een aantal incidenten waarbij (steek)wapens gebruikt zijn. Bij de incidenten zijn zowel jeugdige slachtoffers als jeugdige daders betrokken. Bij veel incidenten gebruiken de daders steekwapens die niet verboden zijn volgens de Wet wapens en munitie (Wwm). Denk hierbij aan zakmessen en keukenmessen, maar ook aan andere voorwerpen die als steekwapen worden gebruikt.

Vooruitlopend op mogelijke landelijke wetgeving, stelt het college de gemeenteraad voor om een messenverbod in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Purmerend 2021 op te nemen.

Wanneer de raad besluit om de Apv-wijziging vast te stellen en het verbod in werking is getreden, kan de burgemeester de gebieden aanwijzen waar het verbod gaat gelden. Omdat de incidenten verspreid over de gemeente Purmerend plaatsvinden, zal de burgemeester in eerste instantie de hele gemeente aanwijzen voor het nieuwe verbod. In deze gebieden kan daarna worden opgetreden wanneer iemand een mes bij zich draagt dat onder het messenverbod valt.  Als de raad donderdag instemt met het messenverbod wordt dit gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt het verbod de dag daarna in werking.

De commissie ruimte start om 19.00 uur. Tijdens de commissievergadering is er de mogelijkheid om in te spreken. Om in te spreken, moet u zich van tevoren aanmelden bij de griffie. Dit kan tot 16.00 uur op de dag van de vergadering via het aanmeldformulier, via een e-mail naar griffie@purmerend.nl of via het telefoonnummer 0299 452 713. Als u zich heeft aangemeld, neemt de griffie daarna contact met u op. De raadsvergadering start om 20:30 uur. Meer informatie is te vinden op purmerend.raadsinformatie.nl.

Vergadering live volgen 
Bekijk de volledige agenda en de live-uitzending via Raadsinformatie of via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390). De vergadering is ook bij te wonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis.