Commissie: Waterlandkwartier, Rotterdamhaven, Torenmolen

Image
Decoratief

17 maart 2023

Donderdag 23 maart is er een commissie Ruimte vanaf 20.00 uur in het stadhuis van Purmerend. Er staan meerdere onderwerpen op de agenda.

Kwaliteitsplan Waterlandkwartier en mobiliteit 

In 2020 stelde de raad de visie op het stationsgebied en de Waterlandlaan Purmerend vast. De ambitie is om het stationsgebied te ontwikkelen naar een hoog stedelijk gemengd gebied, waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. De raad stelde daarna in 2021 het Masterplan Waterlandkwartier vast. In het gebied komen tenminste 1800 woningen en een flink aantal vierkante meters kantoorruimte. Door in te zetten op verminderd autobezit en -gebruik, kan de buitenruimte groen en aantrekkelijk worden ingericht voor voetgangers en fietsers. 
De volgende fase in de ontwikkeling is de uitwerking. Na eerder overleg in de commissie Ruimte heeft het college partijen als Rover, de Fietsersbond en Opgewekt in Purmerend bij de uitwerking meegenomen en ook rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het Ontwerp Kwaliteitsplan is nu verder uitgewerkt en gecombineerd met een Mobiliteitsprogramma van Eisen. Beide documenten gelden straks als kader voor de initiatiefnemers die willen ontwikkelen en waaraan bouwinitiatieven en ontwerpen van de openbare ruimte worden getoetst. 

Bestemmingsplan Rotterdamhaven 2021 

Aan de kruising van de Rotterdamhaven en de Wolgalaan, heeft de toekomstige eigenaar het plan om een appartementencomplex te realiseren met 19 woningen en met kantoorruimte op de begane grond. Dit plan kan niet volgens het huidige bestemmingsplan. Vanwege de grote behoefte aan woningen wil het college dit perceel met een combinatie van kantoor en wonen toestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan de eigenaar, is een nieuw bestemmingsplan ‘Rotterdamhaven 2021’ nodig.

Bestemmingsplan Torenmolen 9 

In 2021 stelde de raad zeven Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) vast, waaronder de locatie Torenmolen 9. Op deze plek staat een oude school die tot en met het schooljaar 2022-2023 wordt gebruikt voor basisonderwijs aan Oekraïense vluchtelingen. De school wordt daarna gesloopt om veertig woningen te kunnen realiseren, waarvan 21 sociale huur-, 14 middeldure huur- en 5 woningen in de vrije sector. Het  gebouw van het kinderdagverblijf (Torenmolen 7) behoudt haar functie. Het buitenterrein wordt verplaatst van de oost- naar de noordzijde van het pand, om zo de aanpassing naar de woningen mogelijk te maken. Voor deze herontwikkeling is het bestemmingsplan ‘Torenmolen 9 2022’ opgesteld.

Vergadering live volgen  

Bekijk de volledige agenda en de live-uitzending via Raadsinformatie (ga naar 23 maart). Of volg de vergadering via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 34, KPN kanaal 1390, Delta 14). 
De openbare vergaderingen zijn ook te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis. In de raadzaal is ringleiding voor slechthorenden aanwezig.