Commissie Ruimte: bestemmingsplan, Gebiedsvisie De Koog

Image
Afbeelding ontwerp Burgemeester Kooimanweg 4-14

27 januari 2023

Donderdag 2 februari 2023 is er vanaf 20.00 uur een commissievergadering in de raadzaal van het stadhuis, met een aantal agendapunten over de ruimtelijke ontwikkelingen in Purmerend.

Bestemmingsplan Burgemeester D. Kooimanweg 4-14

Om de Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 naar een woongebouw met commerciële en/of maatschappelijke voorzieningen te kunnen herontwikkelen, heeft het college een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om in het gebouw appartementen te realiseren, zowel voor huur als koop in verschillende prijsklassen. Ook kan er maximaal 1.025 m2 aan niet-woonfuncties worden gerealiseerd op de begane grond en op de eerste  verdieping. Denk aan commerciële functies, zoals lichte horeca, detailhandel en zakelijke dienstverlening. En ook maatschappelijke functies, zoals een apotheek of een fysiotherapiepraktijk. Aan de voorkant  van het gebouw komt een pleintje. Dit geeft het gebouw een meer open karakter. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn veertien zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen heeft tot aanpassingen geleid. Het college vraagt de raad het bestemmingsplan vast te stellen.

Gebiedsvisie De Koog

Het college heeft voor bedrijventerrein De Koog de ‘Gebiedsvisie De Koog 2040’ opgesteld. De Koog is van oorsprong een bedrijventerrein en een sport- en scholenlocatie. Als totaalgebied functioneert het gebied niet optimaal, maar het heeft wel potentie. De gemeente vindt het een kansrijke locatie voor transformatie naar woon-werkgebied. De gebiedsvisie geeft aan wat de bouwstenen zijn voor de transformatie en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn in het gebied. Om verder te kunnen gaan met deze gebiedsvisie, zijn er stappen opgesteld  waarmee de projectgroep aan de slag kan. Deze zijn uitgewerkt in de ‘Aanpak vervolg De Koog’. Het college stelt de raad voor om de gebiedsvisie en de aanpak vast te stellen en akkoord te geven voor het voorbereidingsbudget van 1,2 miljoen euro, waarvan € 600.000 in 2023 en € 600.000 in 2024.

Aankoop Van IJsendijkstraat 144D

In het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op De Koog is de Van IJsendijkstraat 144 D aan de gemeente aangeboden. Het college stelt voor dit pand aan te kopen en vanwege de verdere stappen voor de uitvoering van de gebiedsvisie De Koog het pand voorlopig te verhuren aan de potentiële koper. Naar verwachting heeft de aankoop daardoor geen financiële gevolgen.

Vergaderingen volgen  

Bekijk de volledige agenda en de live-uitzending via Raadsinformatie (ga naar 26 januari). Of volg de vergadering via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 34, KPN kanaal 1390, Delta 14).

De openbare vergaderingen zijn ook te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis. In de raadzaal is ringleiding voor slechthorenden aanwezig.